Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 02/092

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

09 juli 2002

Nr. 02/092

Eerste Kamer akkoord met export uitkering voor jonggehandicapten in bijzondere gevallen

Mensen met een uitkering op grond van de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG) kunnen in bepaalde gevallen deze uitkering ook in het buitenland ontvangen. Hiertoe wordt in die wet een hardheidsclausule aangebracht.

Dit staat in een wetsvoorstel van demissionair staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarmee de Eerste Kamer heeft ingestemd.

Het wetsvoorstel bepaalt dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in bijzondere gevallen kan besluiten om af te wijken van de algemene regel dat een WAJONG-uitkering bij verhuizing naar het buitenland wordt beëindigd. Hierbij kan worden gedacht aan een WAJONG-gerechtigde die in het buitenland een baan heeft gevonden, terwijl dat in Nederland niet mogelijk bleek. Een andere mogelijkheid is een WAJONG-gerechtigde die vanwege dringende medische redenen genoodzaakt is in het buitenland te wonen, bijvoorbeeld als in Nederland geen adequate medische behandeling mogelijk is.

Deel: ' Eerste Kamer akkoord met export uitkering voor jonggehandicapten '
Lees ook