Kema NV / Stichting TNO Keurwerk

KEMA

Uitspraak expert krijgt extra waarde

Eerste KEMA Expert Opinion Certificaat uitgereikt aan SSW Bouwadvies B.V.

Arnhem, 7 september 2001

Op 7 september 2001 reikt voormalig staatssecretaris van Volkshuisvesting en tegenwoordig voorzitter van het Nationaal Woninginstituut Dick Tommel namens KEMA het eerste KEMA Expert Opinion Certificaat uit. De ontvanger van dit certificaat is SSW Bouwadvies, een onderneming die bouwtechnische keuringen van woningen en appartementen verricht. Dit certificaat geeft die keuringen en de uitkomst daarvan extra waarde en vertrouwen.

Wie een woning of een appartement koopt, wil weten wat de kwaliteit van zijn zojuist aangeschafte onroerend goed is. Een bouwtechnische keuring met bijbehorend keuringsrapport geeft die informatie. Maar hoe weet een koper of dat rapport goed is opgesteld? Kan een koper op de inhoud en de conclusie van dat rapport vertrouwen? Belangrijk, want het gaat immers om investeringen van meestal honderdduizenden euro's. Het KEMA Expert Opinion Certificaat biedt de zekerheid dat wat er in dat rapport staat, betrouwbaar tot stand is gekomen.

Het KEMA Expert Opinion Certificaat heeft betrekking op de betrouwbaarheid van dienstverlening, waarbij beoordelingen plaatsvinden en uitspraken worden gedaan. De betrouwbaarheid van deze beoordelingen en uitspraken wordt getoetst door onderzoek te verrichten naar de verschillende onderdelen (modules) van de dienstverlening: de door de expert gehanteerde technische beoordelingsmethode, de inrichting van de organisatie of deel van de organisatie ten behoeve van de beoordeling en de wijze waarop de expert de methode feitelijk hanteert en uitspraken doet. Bij het samenstellen van de criteria van het KEMA Expert Opinion Certificaat is uitgegaan van mogelijke risico's die bij de uitvoering van de dienstverlening een rol zouden kunnen spelen. Een expert moet deze risico's kennen en daar vervolgens in de uitvoering op beheerste wijze mee omgaan. Dat verhoogt de betrouwbaarheid van de beoordeling en van de uitspraak.

Meer informatie: C.C.A. Van der Borgt, (026) 3 56 33 22 of c.a.c.vanderborgt@kema.nl

07 sep 01 13:37

Deel: ' Eerste KEMA Expert Opinion Certificaat voor SSW Bouwadvies '
Lees ook