Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-056
DATUM: 27 april 1999

Eerste Kiekendieftrofee uitgereikt

Embargo tot dinsdag 27 april 1999 15.00 uur! Gedeputeerde mevrouw L.M. Bouwmeester-den Broeder reikt op 27 april de eerste Kiekendieftrofeëen uit aan de Bewonerscommissie Stedenwijk-Noord uit Almere en de Buurtvereniging 't Hoefblad uit Emmeloord. De Kiekendieftrofee is een initiatief van de gezamenlijke woningcorporaties dat wordt ondersteund door de provincie Flevoland. De trofee wordt uitgereikt aan bewoners, bedrijven en instellingen die een positieve bijdrage leveren aan het wonen, werken en leven in Flevoland. In totaal zijn 51 inzendingen ontvangen. Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de provincie, de corporaties, de woonbond, de wetenschap en de vakbond heeft zich het afgelopen jaar over de
51 inzendingen gebogen. Bij de beoordeling hiervan heeft de jury gelet op de samenhang van wonen, werken en leven. Daarnaast waren de inbreng van de bewoners, het vernieuwende karakter, het werkgelegenheidsperspectief en de voorbeeldfunctie van het initiatief belangrijk. De Bewonerscommissie Stedenwijk-Noord ontvangt een Kiekendieftrofee en een geldbedrag van fl. 10.000,-. Stedenwijk-Noord is een wijk in Almere met 750 woningen en bewoners van verschillende komaf. Er spelen verschillende zaken die aangeven dat de leefbaarheid onder druk komt te staan. Onder deze omstandigheden ontplooit de commissie een haalbaar initiatief om tot de herinrichting van een plein te komen. De commissie heeft een enquête gehouden onder de bewoners om hun wensen te inventariseren. Op grond van de uitkomsten hiervan is een voorstel uitgewerkt en op dit moment is de commissie bezig de financiële middelen bij elkaar te zoeken. De eerste fase van de herinrichting moet dit jaar worden uitgevoerd. De jury van de Kiekendieftrofee heeft grote waardering voor de wijze waarop zij draagvlak weet te verkrijgen om het plan te realiseren. Buurtvereniging 't Hoefblad uit Emmeloord ontvangt een Kiekendieftrofee en een bedrag van fl. 5.000,-.

Deze vereniging organiseert al 35 jaar activiteiten voor de aangesloten buurtbewoners. Voorbeelden hiervan zijn uitstapjes voor jong en oud, Sinterklaasvieringen, versiering van de straat met Koninginnedag, het brengen van een bloemetje in geval van ziekte e.d. De jury heeft grote waardering voor de activiteiten van de buurtvereniging en het feit dat zij deze activiteiten al zo lang weet uit te voeren. Mede door deze activiteiten zijn de contacten tussen de bewoners goed.

Deel: ' Eerste Kiekendieftrofee uitgereikt '
Lees ook