Magnus Holding NV

Eerste kwartaalresultaten van Magnus Holding


1e kwartaal 2004
in euro x 1.000

4e kwartaal 2003
in euro x 1.000


1e kwartaal 2003
in euro x 1.000

Netto-omzet

4.212

4.005

3.317

EBITDA

474

416

203

EBIT

315

252

15

Netto resultaat na belastingen

111


-96


-13

Operationele cash flow

403

7


-15

In het eerste kwartaal van 2004 is het resultaat van Magnus Holding sterk verbeterd ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. Het resultaat (EBIT) was 0,3 miljoen euro (eerste kwartaal 2003: nagenoeg nihil) bij een omzet van 4,2 miljoen euro (eerste kwartaal 2003: 3,3 miljoen euro). Belangrijkste reden van de omzetstijging in het eerste kwartaal van 2004 zijn de goede verkopen van Qurius. Bedrijfsonderdeel Magnus rapporteert een lichte groei van de omzet, maar nog onvoldoende operationeel resultaat.

Fred Hermans, Chief Executive Officer van Magnus Holding: "Door het samengaan met Qurius zijn we erin geslaagd weer een groeibasis voor de toekomst te creëren. Ook begint Magnus langzaam weer beter te draaien. Magnus Holding beschikt over ruime ervaring in oplossingsonafhankelijke advisering over de inrichting van bedrijfsprocessen. Dit combineren we met uitgebreide ervaring in de invoering van ERP- en bedrijfsoplossingen (SAP, Microsoft Business Solutions Axapta en Navision). Daarbij onderscheiden we ons door branchekennis en zelf-ontwikkelde branchespecifieke functionaliteit. Zoals eerder aangekondigd, willen we aan dit portfolio nu een nieuwe dimensie toevoegen via de voorgenomen overname van ETX."

ETX is specialist op het gebied van softwareontwikkeling op het Microsoft-platform. Als 'Microsoft Gold Partner' kan dit bedrijf Magnus Holding helpen een voortrekkersrol te vervullen in de convergentie van de 'klassieke' Microsoft-technologie en de Microsoft Business Solutions. De acquisitie van dit in Rijswijk gevestigde bedrijf zal het aantal medewerkers van de Magnus-groep op ongeveer 200 brengen.

Aandelen
Het totale aantal uitstaande aandelen Magnus Holding N.V. bedraagt 39.453.710, waarvan sinds 1 april jl. 21.296.948 aandelen tot de officiële notering zijn toegelaten. Voor de niet-genoteerde (18.156.759 plus de in het kader van de ETX-transactie nieuw uit te geven) klasse B aandelen zal Magnus Holding voor maximaal 9,9% van het totaal aantal genoteerde aandelen per kwartaal bij Euronext toelating tot de notering aanvragen.

Verwachtingen
Belangrijkste doelstelling van Magnus Holding in 2004 is verdere verbetering van de financiële prestaties. "Naar onze verwachting zullen in 2004 de ICT-bestedingen vooral groeien bij middelgrote bedrijven, dus we voorzien voornamelijk groei uit onze MBS-software en services. Voor het tweede kwartaal heeft Qurius een aantal veelbelovende prospects in de pijplijn. De groep als geheel heeft echter nog niet voldoende opdrachten vastliggen op een horizon verder dan zes maanden om concrete verwachtingen voor heel 2004 te kunnen uitspreken", aldus Hermans.

Magnus Holding N.V.
Magnus Holding N.V. richt zich op business- en IT-advies, bedrijfsoplossingen en integratie- & IT-services via dochterbedrijven Magnus en Qurius. Magnus (www.magnus.nl) adviseert en ondersteunt organisaties bij het realiseren van blijvende verbeteringen en innovaties. Op basis van een heldere business case voert Magnus veranderingen door in processen, organisaties en systemen. Qurius (www.qurius.nl) behoort tot de grootste specialisten in Microsoft Business Solutions (Axapta en Navision) en branchespecifieke aanvullingen in de Benelux en is ook internationaal actief via de FAQT Group. Magnus Holding is sinds 1998 beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie over Magnus Holding vindt u op www.magnus.com.

Voor meer informatie
Magnus Holding N.V., Caroline Jooren. Telefoon: (035) 699 60 60; e-mail: c.jooren@magnus.com


Deel: ' Eerste kwartaalresultaten van Magnus Holding '
Lees ook