Onderwerp: Sheikh Hasina, Eerste Minister Bangladesh, en Herman Pleij, hoogleraar historische Nederlandse letterkunde bezoeken op 3 en 4 februari de K.U. Brussel naar aanleiding van de uitreiking van het eredoctoraat

Auteur: Dorien Brouwer
E-mail: dorien.brouwer@kubrussel.ac.be
Bedrijf: Katholieke Universiteit Brussel
Adres: Vrijheidslaan 17
Plaats: 1081 Brussel (Koekelberg)
Tel.: 02/412 43 41
Fax: 02/412 42 00

Op vrijdag 4 februari 2000 vindt de Dies Natalisviering van de Katholieke Universiteit Brussel plaats. Tijdens de academische zitting (om 11.00 uur) wordt de titel van Doctor Honoris Causa van de K.U. Brussel uitgereikt aan Sheikh Hasina en aan Prof.dr. Herman Pleij.
Op 3 februari worden naar aanleiding hiervan de volgende activiteiten georganiseerd: een Public Meeting met Sheikh Hasina met als thema 'Economic and Social Development in Bangladesh' om 17u en een lezing door Prof.dr.Herman Pleij getiteld 'Brussel als bakermat van middeleeuwse literatuur' om 20u, beide in de K.U. Brussel.

Sheikh Hasina (1947) is sinds 1996 Eerste Minister van Bangladesh. Zij is dochter van Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, stichter van het onafhankelijke Bangladesh in 1971. Zij wordt door de universiteit gekerd omwille van haar aanhoudende inzet voor het herinvoeren van een democratie in Bangladesh, haar inzet voor vrede en voor het respecteren van de mensenrechten. Grote verwezenlijkingen als Eerste Minister zijn o.a. het Waterverdrag (1996) tussen India en Bangladesh, het ondertekenen van het vredesverdrag in het Chittagong Hill Tracts-conflict (1997) in Oost-Bangladesh en haar inzet voor een open markt economie. Zij zal worden begeleid door o.a. Abdus Samad Azad, Minister van Buitenlandse Zaken en een uitgebreid VIP- en media-team (voll. lijst op aanvraag).

Herman Pleij (1943) is hoogleraar historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verrichtte baanbrekend werk m.b.t. de laat-middeleeuwse stadsliteratuur, waarbij alle aspecten van productie- en functioneringsmilieus centraal stonden (boekdrukkunst, de rol van broederschappen en de rederijkerij, golven binnen het burgerlijk beschavingsoffensief). Zijn boek De sneeuwpoppen van 1511 (1988) bevat een mooie synthese van zijn inzichten, toegepast op de cultuur van Brussel. Hij past daarom uitstekend in het feestprogramma van +Brussel 2000, culturele hoofdstad van Europa;; omdat hij als eerste de laat-middeleeuwse en vroeg-moderne stadscultuur en literatuur grensverleggend onderzocht, met als onderzoekscasus Brussel in de 15de en 16de eeuw.

De pers wordt uitgenodigd op deze plechtigheid op 4 februari om 11 uur en/of op de besloten vergadering om 1 12u15 met Sheikh Hasina en haar entourage (mits inschrijving).
U wordt eveneens uitgenodigd op de activiteiten op 3 februari 2000.

Informatie en inschrijving: K.U. Brussel 7Externe Betrekkingen en Informatie 7Vrijheidslaan 17 7 1081 Brussel 7 tel: (02)412 43 41 7 fax: (02)412 42 00 7 e-mail: dorien.brouwer@kubrussel.ac.be 7 19 januari 2000

Deel: ' Eerste Minister Bangladesh bezoekt Universiteit Brussel '
Lees ook