PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT

Hepatitis een steeds groter probleem voor de bevolking van Nederland

Hepatitis is wereldwijd de meest dodelijke vorm van leverziekte. Alleen al ten gevolge van hepatitis B overlijden er jaarlijks ongeveer 2 miljoen mensen. De gevolgen van deze virusinfecties worden door veel (semi-politieke) beleidsmakers en hulpverleners in de gezondheidszorg ernstig onderschat.

Ook de snel veranderende Nederlandse samenleving wordt steeds vaker geconfronteerd met deze ziekte. De oorzaak hiervan is vooral het groeiend aantal Nederlanders dat naar exotische oorden reist en de instroom van mensen uit endemische gebieden.

De Nederlandse Hepatitis Stichting constateert, met name door de reacties via de hepatitis Informatielijn van het Landelijk Infocentrum Hepatitis, dat de preventieve zorg voor deze virusinfectie in de eerste lijnsgezondheidszorg onvoldoende is.

De rol van de huisarts in de herkenning van hepatitis en de begeleiding van hepatitispatienten is uiterst belangrijk. Een voorbeeld: een patient wordt niet herkend , dan heeft dit velerlei gevolgen. Zo komt de patient niet bij de specialist, waardoor een adequate begeleiding en behandeling uitblijft.

Hepatitis is een besmettelijke ziekte, met kans op een (levenslange) chronische infectie. Waar nodig moet de GGD worden ingeschakeld. Doel hiervan: bron-en contactonderzoek en preventieve adviezen om verdere besmetting te voorkomen. Dit meldings- en verwijstraject is bij de eerstelijnszorg vaak onbekend.

Het recent verschenen rapport "Opsporing en behandeling van hepatitis C" van de Gezondheidsraad geeft de huisarts een spilfunctie als het gaat om informatievoorziening aan risicogroepen en de opsporing van hepatitis C.

Vrijdag 5 maart 1999 vindt het eerste nationale hepatitis symposium plaats voor relevante beroepsgroepen. Dit symposium wordt georganiseerd door het Landelijk Infocentrum HEPATITIS. Het thema: hepatitis na het jaar 2000. De bedoeling is om huisartsen, GGD-artsen, sociaal verpleegkundigen, CAD-artsen en schoolartsen zo uit te rusten dat zij nu en straks goed met het probleem om kunnen gaan.
Het programma omvat naast plenaire voordrachten gericht op de praktijk van preventie, diagnostiek, behandeling en zorg ook een intercollegiale gedachtewisseling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mw. Paula van Leeuwen-Gilbert

Landelijk Infocentrum Hepatitis

Tel/fax: 030-2502372 of

Tel: 030-2508589

Zoekwoorden:

Deel: ' Eerste nationale hepatitis symposium '
Lees ook