Provincie Utrecht


Persbericht
27 april 1999

EERSTE NATUURGEBIEDSPLAN VASTGESTELD: HET HOOGE LAND

Gedeputeerde Staten hebben het natuurgebiedsplan Zuid-West Utrecht vastgelegd, deelgebied het Hooge Land. Het gaat om de begrenzing van 25 ha bestaande natuur en 13 ha nieuw te realiseren natuur binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Het is voor het eerst dat een natuurgebiedsplan in deze vorm is vastgesteld. Naast nieuwe natuur, is hier ook bestaande natuur in opgenomen. De provincie kan nu een convenant afsluiten met de grondeigenaren, voor particulier natuurbeheer. Als (delen) van het gebied (vrijwillig) verkocht worden, dan komt de grond in eigendom van Staatsbosbeheer. Het plan is tot stand gekomen in overleg met alle belanghebbenden uit de streek, de Groen Groep Nieuwegein, de gemeente Nieuwegein, het waterschap, Staatsbosbeheer en het waterleidingbedrijf Midden-Nederland.
(Voor informatie: Marja van Buuren, actueel@prvutr.nl 030 - 258 32 07)
(na 14.30 uur: Henk Manschot, 030 - 258 34 43)

Terug

Zoekwoorden:

Deel: ' Eerste natuurgebiedsplan Zuid-West Utrecht vastgesteld '
Lees ook