Senter

Geachte redactie,

Graag nodig ik u uit voor het eerste Nederlands ICT-Kenniscongres dat plaatsvindt op donderdag 6 september a.s. van 10.00 - 17.00 uur en vrijdag 7 september a.s. van 10.00 - 16.30 uur in het Nederlands Congres Centrum te Den Haag. Minister Jorritsma van Economische Zaken (EZ) en minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW) spreken op 6 september van 11.00 uur - 11.20 uur en van 11.20 uur - 11.40 uur. De organisatie is in handen van NWO en Senter, in opdracht van de ministeries van EZ en OCenW. Het ICT-Kenniscongres biedt een ontmoetingsplaats voor alle functionarissen bij kennisinstellingen en bedrijven die zich bezighouden met grensverleggend ICT-onderzoek en innovatieve toepassingen. Het congresthema is de mens, omgeven door alom aanwezige intelligentie.

Het programma bestaat uit lezingen van gerenommeerde sprekers namens Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven. Daarnaast is er een kennismarkt waar universitaire ict-onderzoeksgroepen en een aantal vooraanstaande bedrijven zich presenteren. Er zijn in totaal meer dan honderd presentaties en softwaredemonstraties.
Daarnaast zal dr. C. le Pair op donderdag 6 september een toelichting geven op het rapport van de task force ICT-en -kennis over nieuwe samenwerking en interactie tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven. De task force is in het leven geroepen door de genoemde ministers die ook het initiatief namen tot dit ICT-Kenniscongres in hun gezamenlijke nota Concurreren met ICT-competenties over kennis en innovatie met ICT in Nederland. De nota bevat diverse acties om baanbrekende toepassingen van ICT te stimuleren, evenals strategische kennisopbouw en -overdracht.

U bent tevens van harte welkom deel te nemen aan een speciale persrondleiding over de kennismarkt op donderdag 6 september a.s. van 14.00
- 15.00 uur of op vrijdag 7 september van 11.00 - 12.00 uur. De rondleiding is in handen van onder andere drs. J.J. van Scheijen, directeur ICT van EZ en mr. G.M. Weel, van de directie onderzoek en wetenschapsbeleid van OCenW. Om u een idee te geven van deze kennismarkt, zijn in bijlage 1 enkele nieuwswaardige bijdragen beschreven als voorbeeld.

In bijlage 2 vindt u een overzicht van alle sprekers en het onderwerp van hun lezingen. Voor meer informatie zie de site www.ict-kenniscongres.nl U kunt zich met het bijgevoegde antwoordformulier opgeven voor het congres en de rondleiding bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet namens de congresorganisatie,

Drs. Mariska Warnars
Afdeling Communicatie Senter
tel. (070) 361 02 21 fax (070) 361 05 56 Postbus 30732 2500 GS Den Haag

Bijlagen:

1) voorbeelden van presentaties tijdens de kennismarkt
2) overzicht van sprekers en lezingen
3) antwoordformulier

Deel: ' Eerste Nederlands ICT-Kenniscongres in Den Haag '
Lees ook