GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT
https://www.gsim.nl

Eerste Nederlandstalige MBA programma geïnitieerd door GSIM

Als eerste in Nederland biedt de Graduate School of International Management van Universiteit Maastricht een part-time Nederlandstalige MBA opleiding aan.

Het eerste Nederlandstalige MBA programma (Master of Business Administration) start in mei 2003 en heeft een looptijd van ruim 15 maanden. Het programma bestaat uit 5 blokken met kernvakken, 3 blokken met geïntegreerde vakken, 2 blokken met concentratievakken en 1 blok volledig gericht op leiderschap en communicatievaardigheden. Daarna doet elke deelnemer (al dan niet in teamverband toegepast) een action learning project.

De onderwijsbijeenkomsten vinden in principe twee maal per maand op vrijdag en zaterdag plaats, behalve in de maand augustus. De onderwijstijden zijn op vrijdag van 13:00-20:00 uur en op zaterdag van
09:00-16:00 uur. De colleges en werkgroepen vinden plaats in het gebouw van de Universiteit Maastricht aan de Tongersestraat 53 in het centrum van Maastricht.

Het part-time Nederlandstalige MBA programma sluit goed aan op de Leergang Bedrijfskunde van de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg. Daarnaast is het programma aantrekkelijk voor andere afgestudeerden uit het hoger onderwijs, mits zij beschikken over 3 à 4 jaar relevante werkervaring. Bij succesvolle afsluiting van het programma zal het MBA diploma van de Graduate School of International Management, Faculteit der Economische Wetenschappen & Bedrijfskunde, Universiteit Maastricht uitgereikt worden. Meer info op www.gsim.nl.

18 feb 03 10:03

Deel: ' Eerste Nederlandstalige MBA programma geïnitieerd door GSIM '
Lees ook