Opkopzorg


1e nieuwsbrief invoering functiegericht indiceren

Eind januari verscheen de eerste nieuwsbrief over het invoeringstraject functiegericht indiceren.

Om het te ondersteunen is een projectteam ingesteld. Na elk projectteamoverleg zal er een nieuwsbrief verschijnen met daarin de gemaakte afspraken en de besluiten die zijn genomen in dit overleg. Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle betrokken partijen. De tekst van de nieuwsbrief zal ook worden gepubliceerd op de OpKopZorg.nl.

Inhoud
In de eerste nieuwsbrief komt de volgende informatie aan bod:
* wie ondersteunen het invoeringstraject?;
* hoe wordt gecommuniceerd van en naar betrokkenen?
* scholingstraject van de indicatiestellers;
* inzet vervangende capaciteit;

* aangepaste software voor functiegerichte indicatie
Initiatief
De nieuwsbrief is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van VWS en de Landelijke Vereniging van IndicatieOrganen (LVIO) en zal vanaf nu elke twee à drie weken verschijnen.

Zie: 1e Nieuwsbrief Invoering functiegericht indiceren

Datum: 02-02-2003

Deel: ' Eerste nieuwsbrief invoering functiegericht indiceren '
Lees ook