De eerste NVOB workshop bij Syntens leeuwarden

Waarom zou u als bouwbedrijf op internet gaan?

Het belang van internet neemt met de dag toe. Steeds meer mensen zoeken er naar informatie en steeds meer aanbieders presenteren zich op het net. Internet is laagdrempelig. Dat betekent dat (potentile) klanten zich eerst goed orinteren voordat zij de telefoon pakken. Een groeiend aantal lidbedrijven is al actief op internet. Zij vinden er informatie, wisselen gegevens uit, bestellen materialen of presenteren zich met een eigen website.
In januari van dit jaar gaven wij u een vooruitblik op de plannen die BouwNed heeft ontwikkeld om u te assisteren bij uw eerste stappen tot digitalisering van uw bedrijf. De Digitale Aannemer is een ambitieus project van BouwNed om u, in samenwerking met een groot aantal organisaties, daadwerkelijk een grote stap te laten maken op het pad van de automatisering.
Inmiddels zijn we halverwege het jaar en diverse workshops en cursussen zijn van start gegaan.

Drempels voor MKB bouwbedrijven

De aannemer (MKB-segment) loopt nog steeds niet hard als het om ICT toepassingen binnen zijn bedrijf gaat. Een opsomming van de oorzaken zoals die uit diverse onderzoeken is gebleken:


Onbekendheid met de toepassingsmogelijkheden
Onvoldoende bekend met de eigen ICT situatie
Onbekend met positieve of negatieve effecten daarvan
Programmatuur wordt onvoldoende benut

Strategie voor verbeteringen ontbreekt

Overzicht marktaanbod softwaretoepassingen ontbreekt
Prijs/prestatie vergelijking op ICT markt ontbreekt
Wat kunt u van BouwNed verwachten?

BouwNed vindt ICT zo belangrijk voor haar leden, dat zij ICT als een der speerpunten van het beleid beschouwt. De Digitale Aannemer en Digibouw zijn projecten voor respectievelijk de grote(re) en kleine tot middelgrote bouwbedrijven.

Concreet worden de volgende ICT activiteiten opgevoerd:Software keurmerken zullen worden uitgebreid;


Laagdrempelige ICT advisering via campagne Nederland gaat Digitaal;
BouwNed BouwInfo Cd-rom, de kennisbron voor de aannemer;
Promotie gebruikersgroepen per gelijksoortig softwarepakket, regionaal en via internet-communities;

ICT Benchmark:Als u meedoet met de ICT scan kunt u uw eigen score raadplegen op internet;

BouwNedleden informeren u en elkaar over de resultaten en effecten op internet en via BouwNed media.

Nemen we de elektronische snelweg of toeristische route? Dinsdag 11 juni is de eerste van een reeks E-workshops, 'Elektronisch Zakendoen in de bouw', van start gegaan.
Deze workshop is een eerste kennismaking met de mogelijkheden van internet en digitale communicatie, die u als aannemer vandaag kunt gebruiken. U maakt kennis met een reeks van praktische toepassingsmogelijkheden. De workshops zijn speciaal ontwikkeld voor MKB Bouwbedrijven in samenwerking met uw gewest en vinden plaats in n van de vijftien door het hele land verspreide E-rooms van Syntens.

Deze E-rooms zijn ingericht met computers die zijn aangesloten op het internet. De indeling van de workshops is in het hele land ongeveer hetzelfde. Henk Waaijenberg geeft een toelichting op de actuele situatie in de bouw. Vervolgens gaat u zelf aan de slag in een intensieve workshop waarbij u bouwzoekopdrachten krijgt te vervullen, kennismaakt met het gebruik van een webcam of elektronische camera en de mogelijkheden van de BouwNed BouwInfo Cd-rom leert kennen. Een regionale bouwmaterialenhandel presenteert bestelmogelijkheden op internet. De workshops zijn uitsluitend voor BouwNed-leden bedoeld. Per workshop zijn tien plaatsen en computers beschikbaar. Deze workshop wordt u gratis aangeboden, dankzij de samenwerking met Economische Zaken en Syntens in het kader van het project 'Nederland gaat Digitaal'.
U kunt zich aanmelden via uw Regio Secretaris of bij EC Platform Bouw, 026-363 35 15.

Internetcursussen

Deze cursus is vorig jaar in de NVOB Internetbus gegeven die het land rond toerde. De cursus die een groot succes was, is thans volledig geactualiseerd en wordt in diverse regionale opleidingscentra gegeven, waaronder de E-rooms van Syntens. Tijdens deze cursus worden alle mogelijkheden van internet besproken, die voor u als bouwbedrijf van belang zijn. De cursusleider leert u om te gaan met internet en e-mail aan de hand van een speciaal voor BouwNed ontwikkelde cursusmap. Tijdens de cursus krijgt u de gelegenheid om een eenvoudige website voor uw eigen bedrijf te maken met materiaal dat u zelf meeneemt. Deze site gaat meteen 'in de lucht' en u kunt hem met de speciaal ontwikkelde wizard ook zelf muteren en uitbreiden.

Inhoud van de cursus Internet:

- wat is internet?

- wat heb je nodig om te kunnen internetten?
- het World Wide Web hoe vind ik de weg en het gebruik van E-mail;
- bestellen van bouwmateriaal via internet;
- maken van een eigen bedrijfssite die u direct op het internet kunt zetten.

Inmiddels is ook een cursus voor gevorderden ontwikkeld. Afhankelijk van de aanmeldingen zal of de basiscursus of de cursus voor gevorderden worden gegeven. Beide cursussen duren een hele dag en de kosten bedragen .195,= per cursusdag inclusief lunch en cursusmateriaal.

De uitvoering van beide cursussen is in de professionele handen van geenpunt.nl, de internetpartner van BouwNed. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een cursus in uw regio, neemt u dan contact op met uw Regio Secretaris of EC Platform Bouw, 026-363 35 15.

De uitvoering van beide cursussen is in de professionele handen van geenpunt.nl, de internetpartner van BouwNed. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een cursus in uw regio, neemt u dan contact op met uw Regio Secretaris of EC Platform Bouw, 026-363 35 15.

Inhoud van de vervolgcursus Internet

- slim werken met zoekmachines;

- web-technieken;

- koppelingen frontoffice en backoffice;

- werken met project webs en nieuwsgroepen;
- multimedia technieken voor bouwplaatsen;

- professionele websites en het onderhoud daarvan.
Kalender voor de E-workshops 'Elektronisch Zakendoen'

Regio waar Datum 2002
Friesland bij Syntens Leeuwarden dinsdag 11 juni Noord Holland bij Syntens Alkmaar maandag 17 juni

Drenthe bij Syntens Meppel woensdag 26 juni

Kalender voor de cursus Internet

Regio waar Datum 2002
Noord Holland bij Espeq te Heerhugowaard woensdag 26 juni. Groningen bij ID-ICT te Groningen woensdag 19 juni Friesland bij ID-ICT te Leeuwarden dinsdag 25 juni Drenthe bij ID-ICT te Assen woensdag 3 juli

Na de bouwvakantie worden de overige regio's ingepland en de datums worden via de BouwNed media onder uw aandacht gebracht. De workshops en cursussen lopen ook het volgend jaar door. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Regio Secretaris of bij EC Platform Bouw, 026-363 35 15.
U kunt zich ook aanmelden via de site: www.debouwgaatdigitaal.nl.

Adviestraject

In samenwerking met BouwNed is door Stichting Bouw Research speciaal voor MKB Bouwbedrijven een methode ontwikkeld 'Beter scoren met automatisering'. Deze methode omvat een ICT-scan in uw bedrijf, waarin alle bedrijfsprocessen met u worden doorgenomen. De scan wordt door speciaal genstrueerde adviseurs van Syntens uitgevoerd. Het leuke is, dat u verder wordt geholpen met uw eigen automatiseringssituatie, zowel met uw programma's in huis als internettoepassingen en u deze via Internet kunt vergelijken met uw collega's. Via e-mail ontvangt u bij deelname een persoonlijke toegangscode en wachtwoord. Op deze wijze krijgt u de mogelijkheid om te zien hoe ver uw eigen bedrijf is in vergelijking met een benchmark van 400 andere MKB-bouwbedrijven in Nederland en waar voor u verbeterpunten te onderscheiden zijn.

De adviseur van Syntens bespreekt met u in een volgende afspraak de resultaten van de ICT-bedrijfsscan en geeft gestructureerd advies over mogelijke verbeterpunten. En in dat kader zal hij u kunnen adviseren op het gebied van softwareselectie, verbeteringen in het gebruik van uw software of implementatie van nieuwe software. Daar waar nodig werkt de adviseur samen met overige door BouwNed geselecteerde adviesbureau's zoals Infocus, BOB Kennisoverdracht e.a.

Dit adviestraject is voor BouwNed-leden grotendeels gratis. Wanneer vervolgtrajecten noodzakelijk zijn, zijn deze eveneens kosteloos of met een geringe eigen bijdrage. Ook deze advisering is mogelijk geworden dankzij de samenwerking tussen BouwNed, Syntens en Economische Zaken in het kader van 'Nederland gaat Digitaal'.

Aanmelden bij uw regio-secretaris of EC Platform Bouw, 026-3633515. Ook tijdens de workshops kunt u zich voor internetcursussen of individueel advies aanmelden.

Is uw internetsite en e-mailadres bekend?

Dat u als bedrijf digitaal bereikbaar bent voor BouwNed is belangrijk voor u om u in de toekomst op snelle en efficinte wijze op de hoogte te kunnen houden van de ontwikkelingen in de bouwmarkt. Daarnaast kan BouwNed dit medium benutten om u verder te helpen op de elektronische snelweg.

Per maand bezoeken ongeveer 15.000 mensen de site: www.nvob.nl. Bijna allemaal zijn ze op zoek naar een aannemer. Zorg daarom dat uw e-mailadres en website bekend zijn bij onze administratie. Deze worden dan kosteloos vermeld op de NVOB website. Zo bent u gemakkelijk te vinden voor potentile klanten.
Maar ook als brancheorganisatie willen wij u graag per digitale post kunnen bereiken. Stuur een e-mail met uw gegevens naar info@bouwned.nl

Interessante sites
www.dedigitaleaannemer.nl
www.debouwgaatdigitaal.nl.
www.nvob.nl
www.bouwned.nl (wordt vernieuwd)

Noteer deze datum vast in uw agenda!

BouwNed ICT toekomstcongres

Op 25 september a.s. vindt het BouwNed ICT toekomst Congres plaats in Orpheus te Apeldoorn. Binnenkort krijgt alle BouwNed-leden de brochure en uitnodiging toegestuurd en kunt u zich aanmelden voor een of meerdere dagdelen.

De dag is opgedeeld in drie delen. U kunt aan elk van de afzonderlijke dagdelen deelnemen, maar natuurlijk ook aan alledrie.

De Innovatie ochtend

De dag wordt geopend door de directeur van BouwNed, de heer Van Tuinen, die het grote belang dat BouwNed hecht aan ICT-ontwikkelingen in de bouwsector nogmaals onderstreept.

Het ochtendprogramma gaat over innovaties op het gebied van ICT in de bouw. Digibouw Kennismanagement-werkgroepen van koplopers in de bouw en wat er in de nabije toekomst staat te gebeuren ten aanzien van rolwisselingen en afsprakenstelsels binnen de gehele bouwkolom komen uitgebreid aan de orde.

Bovendien vindt de uitreiking plaats van de Aannemer Innovatieprijs 2002 van het blad De Aannemer van Elsevier Bedrijfsinformatie. Tijdens een lunch kunt u op de ICT-Infomarkt kennismaken met vrijwel alle softwarebedrijven in de bouw en internetbedrijven, maar ook bouworganisaties met ICT Competentie. Zowel tijdens de pauzes, de lunch en gedurende de gehele dag en avond zijn deze bedrijven voor u aanwezig.

Lunch: Als u na het ochtendprogramma vertrekt krijgt u een 'Happy BouwNed lunch' aangeboden en kunt u voor u vertrekt de infomarkt verkennen.

De Integratie middag

De middag begint met een 'Happy BouwNed lunch' en een bezoek aan de ICT-infomarkt.
Het middagdeel richt zich op het MKB-segment en bestaat uit een aantal interessante inleidingen over integratieaspecten van bouwsoftware en een presentatie van het project 'de Digitale Aannemer'.

Tijdens de middag wordt ook de BouwNed Digitale Aannemer 2002 gekozen, en met een passende prijs beloond. Nominaties hiervoor kunnen via de Regio Secretarissen of rechtstreeks bij BouwNed worden opgegeven (info@bouwned.nl). Inzendingen worden door een deskundige jury beoordeeld.

De avond voor de kleine aannemer

Het avondprogramma is bedoeld voor de Bukla aannemer en zijn partner, degene die meestal de stille kracht is achter de ondernemer. Aan het woord komt o.a. een vrouw van een aannemer, die u informeert over praktische en wetenswaardige zaken uit de dagelijkse ICT bouwpraktijk. Ook wordt u genformeerd over de BouwNed software keurmerken voor kleine aannemers.

Door het blad De Aannemer, van Elsevier Bedrijfsinformatie, wordt een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd van de vijf thans van het keurmerk voorziene softwarepakketten voor de Bukla aannemers. De hoofdredacteur van De Aannemer presenteert de resultaten van dit onderzoek. In de uitgave van oktober 2002 wordt de uitslag van het onderzoek gepresenteerd. Ook gedurende de avond is de ICT-infomarkt aanwezig voor informatie ten behoeve van de kleinere aannemer.

Het BouwNed Toekomstcongres 2002 op 25 september a.s. is voor iedereen gratis toegankelijk. Dit wordt door de sponsoring van een groot aantal bedrijven mogelijk gemaakt.

Aanmelden voor het congres bij het Centrum voor Kennis Communicatie 040-212 94 99, www.ckc-seminars.nl.

BouwNed wil graag digitale aannemers......het is nu of nooit. De drempel wordt verlaagd, maar de lat gaat omhoog.

Deel: ' Eerste NVOB workshop bij Syntens leeuwarden '
Lees ook