CHEVRONTEXACO CORPORATION

ChevronTexaco: begin 1e dag waarop bedrijf wereldwijd actief

ChevronTexaco staat aan het begin van een eerste volledige dag waarop het bedrijf wereldwijd actief zal zijn

Het luiden van de bel bij de opening van de aandelenbeurs in New York zal het startsein zijn voor transacties in een nieuw wereldwijd actief energiebedrijf

New York - Het luiden van de bel bij de opening deze morgen van de aandelenbeurs in New York zal het begin zijn van de eerste officiële werkdag van ChevronTexaco Corp. (NYSE: CVX), aangezien de aandelen van het bedrijf dan voor het eerst zullen worden verhandeld op de open markt. Op 9 oktober kwamen de aandeelhouders van Chevron en Texaco op hun afzonderlijk gehouden aandeelhoudersvergaderingen bijeen en stemden er voor de goedkeuring van de fusie.

President-Commissaris David J. O'Reilly van ChevronTexaco, die dezelfde functie had bij Chevron, tezamen met
vice-President-Commissaris Glenn Tilton en John Watson, de financiële directeur, vierden de gelegenheid met een ceremonie op de aandelenbeurs van New York in de aanwezigheid van Richard Grasso, de President-Commissaris van de beurs.

ChevronTexaco -- het product van de fusie tussen Chevron Corp. en Texaco Inc. - stapt de wereldmarkt binnen als het tweede grootste energiebedrijf uit de Verenigde Staten en het vijfde grootste ter wereld gebaseerd op marktkapitalisatie.

Voor zijn petroleumreserves staat het nieuwe bedrijf als derde gerangschikt in de wereld en voor de petroleum- en aardgasproductie bekleedt het bedrijf de vierde plaats met exploratie- en productieactiviteiten op alle rijk voorziene en veelbelovende plaatsen ter wereld. Bij de één gemaakte raffinage en afzet van ChevronTexaco ligt de klemtoon op resultaten en op de klanten. Het bedrijf zal 25.000 directe verkooppunten uitbaten, gevestigd op de zes continenten, met een raffinagecapaciteit van 2,2 miljoen vaten per dag. Ook de portefeuille van het bedrijf met activa in de sectoren van elektriciteit, chemie, technologische ontwikkeling en geavanceerde energie is indrukwekkend.

ChevronTexaco stelt ruim 53.000 werknemers te werk in niet minder dan 180 landen overal ter wereld voor de productie van petroleum en aardgas en voor de verkoop van brandstoffen en andere energieproducten onder de alom bekende merknamen Chevron, Texaco, Caltex, Delo, Havoline en andere. Volledige informatie over het nieuwe bedrijf vindt u online op https://www.chevrontexaco.com.

'Ons nieuw bedrijf staat gepositioneerd voor sterkere financiële rendementen en voor concurrentie op topniveau,' aldus de heer O'Reilly. 'Dankzij de fusie is onze mix van hoogwaardige activa, bedrijven, vakkundigheid en technologie ruimer geworden. Bijgevolg verwachten wij dat we ten volle zullen profiteren van onze betere portefeuille.

'De fusie is afgerond en in het hele bedrijf staan de teams klaar om de plannen uit te voeren die de synergie, die we ons tot doel hadden gesteld op het ogenblik van de aankondiging van de fusie vorig jaar, tot stand zal brengen,' zo ging hij verder. 'Wij zullen alles in het werk stellen om de nummer 1 in de bedrijfstak te worden wat het totaalrendement voor de aandeelhouders betreft. Tegelijkertijd zullen we werken op een manier die ons in staat zal stellen om onze visie waar te maken, d.w.z. het om zijn personeel, zijn partnership en zijn prestaties meest bewonderde wereldwijd actieve energiebedrijf worden.

De fusie tussen Chevron en Texaco werd op 16 oktober 2000 aangekondigd. Het Amerikaans toezichthoudend overheidsorgaan met betrekking tot handels- en reclamepraktijken (U.S. Federal Trade Commission of FTC) gaf zijn fiat op 7 september waardoor de fusie kon worden verder gezet op voorwaarde dat bepaalde vereisten voor desinvesteringen werden nageleefd.

Verklaring in verband met de wettelijke 'Safe Harbor' bepalingen ter bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidstellingen onder de Private Securities Litigation Reform Act

Behoudens de hierin opgenomen historische en actuele feitelijke informatie, zijn de in dit persbericht genoemde zaken, waaronder uitspraken met betrekking tot de verwachte voordelen van de fusie, zoals rendementen, kostenbesparingen, marktprofiel en financiële kracht, evenals de concurrentiepositie en de positionering van het gefuseerd bedrijf, evenals andere uitspraken gekenmerkt door woorden zoals 'anticipeert,' 'verwacht,' 'beraamt,' 'plant,' en soortgelijke uitspraken zaken aangaande de toekomst in de zin van de wettelijke 'safe harbor' bepalingen ter bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidstellingen in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze uitspraken over de toekomst zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden, ten gevolge waarvan de daadwerkelijke gevolgen materieel hiervan kunnen verschillen, en waarbij de mogelijkheid bestaat dat de beoogde voordelen van de fusie niet volledig kunnen worden gerealiseerd, dat de kosten en moeilijkheden in verband met de integratie van onze bedrijven groter zullen zijn dan verwacht, en aan de gevolgen van concurrentie en andere risicofactoren met betrekking tot onze bedrijfssector, zoals deze regelmatig in de bij de Amerikaanse commissie van toezicht op het effecten- en beurswezen (Securities and Exchange Commission - SEC) gedeponeerde verslagen van Chevron en Texaco worden genoemd.

OPMERKING: Op maandag 19 november 2001 van 10u30 tot 12u00 PST zal ChevronTexaco vergaderen met effectenanalisten. De vergadering met de analisten kan worden beluisterd door individuele beleggers, media en andere belangengroepen op de site Investor Relations van ChevronTexaco op https://www.chevrontexaco.com.

Fred Gorell +1 415 894-4443

10 okt 01 10:24

Deel: ' Eerste officiële werkdag ChevronTexaco '
Lees ook