Dienstenbond CNV

Eerste overleg voor nieuwe CAO Kijkshop
12-03-2003

Tijdens de eerste bijeenkomst voor een nieuwe CAO Kijkshop hebben de vakorganisaties hun voorstellen toegelicht en heeft werkgever een korte, mondelinge reactie gegeven. Deze week volgt een meer uitgebreide reactie op schrift van werkgever. Op 20 maart 2003 staat vervolgoverleg gepland.

Niet vrolijk...
Op 6 maart jl. heeft het eerste CAO-overleg plaatsgevonden. Nadat de vakorganisaties hun, u wel bekende, voorstellen hadden toegelicht, hield werkgever een presentatie met betrekking tot de jaarcijfers 2002/2003.

Hier werden wij niet vrolijk van. Het is het slechtste jaar geweest uit de geschiedenis van Kijkshop en dat terwijl Kijkshop dit jaar haar 30-jarig bestaan viert. Met name de verkoop in december 2002 is erg tegengevallen. Inmiddels is Kijkshop met een externe deskundige aan de slag om te bezien hoe Kijkshop uit dit dal kan komen.

Verklaringen
Door de werknemersvertegenwoordigers is duidelijk aangegeven dat de tegenvallende resultaten mede te verklaren zijn door de invoering van het bevoorradingssysteem SAP op een ongelukkig moment (nl. net voor de feestmaand december), het niet meer investeren in onderhoud of verbouwing van filialen en de prijsstelling. Voor wat betreft dit laatste geldt niet meer dat Kijkshop de laagste prijs garandeert.

Reactie werkgever
Door werkgever waren voorafgaand aan het overleg geen voorstellen ingediend. Deze week gaat werkgever schriftelijk reageren op voorstellen van de vakorganisaties. Kijkshop heeft al wel het signaal afgegeven dat er naast een loonsverhoging niet veel financiële ruimte meer is voor andere zaken.

Op 20 maart in de middag vindt de tweede overlegronde plaats.

Vragen?
Voor vragen of opmerkingen hebben kunt u contact opnemen met dan hoor Karin Baelemans, tel. (040)2116674.

Deel: ' Eerste overleg voor nieuwe CAO Kijkshop '
Lees ook