Gemeente Delft


1e paal uniek particulier woningbouwproject

Aan de Maerten Trompstraat wordt momenteel gebouwd aan zeven nieuwbouwwoningen en een collectieve fietsenberging. De woningen worden vanuit particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd. Dat betekent dat de kopers zelf de plannen hebben ontwikkeld, in samenwerking met een architect en projectontwikkelaar. Op vrijdag 10 april wordt om 9.00 uur de eerste paal voor dit in Delft unieke bouwproject geslagen. Wethouder Anne Koning ondersteunt dit soort particuliere initiatieven van harte en is aanwezig om de eerste paal de grond in te boren.

Normaal gesproken bepaalt een projectontwikkelaar hoe de te bouwen woningen eruit komen te zien. In dit project zijn het echter de kopers die dat bepalen. Het project is omstreeks 2000 gestart en eind 2005 juridisch vastgesteld door de gemeenteraad. In 2006 zijn de kavels uitgegeven en is er een bouwvergunning verleend.

De rol van de gemeente ligt met name in het verwerven van de locatie, het bouwrijp maken van de locatie, de uitgifte van de kavels, het opstellen van het ruimtelijke- en beeldkwaliteitkader en uitgiftebepalingen en het woonrijp maken. De gemeente heeft er ook voor gezorgd dat er in het project een collectieve fietsenstalling voor de buurt wordt gerealiseerd.

De eerste paal wordt hier overigens niet 'geslagen' maar geboord (dus trillingsvrij) door een indrukwekkende, 28 meter hoge kraan.


---

Deel: ' Eerste paal uniek particulier woningbouwproject '


Lees ook