Gemeente Sneek


Eerste paal wijkgebouw Lemmerweg-Oost

Op woensdag 22 augustus slaan de voorzitter van het wijkplatform, de heer Tjeerd de Vries, en wethouder Liesbeth van der Zwan om 15.00 uur de eerste paal van het nieuwe wijkgebouw in Lemmerweg-Oost. Daarna is er een ballonnenwedstrijd voor de kinderen uit de wijk en van de peuterspeelzaal.

In de wijk Lemmerweg-Oost stond op de hoek van de Liaukemastraat en de Gonggrijpstraat het wijkgebouw de Bining met een peuterspeelzaal en een speeltuin. In 1998 is dit gebouw gesloopt omdat het in slechte staat verkeerde.

De gemeenteraad van Sneek heeft een krediet van 1.140.000,-- beschikbaar gesteld voor een nieuw gebouw op dezelfde plek en hiervoor wordt komende woensdag de eerste paal geslagen. Het betreft een permanent gebouw en geen semi-permanent gebouw zoals eerst de bedoeling was. De wijkvereniging Lemmerweg-Oost, moedercentrum Fullhouse en Peuterspeelzaal De Springplank zullen er straks gebruik van maken.

Aan de hand van een programma van eisen dat door de betrokkenen is opgesteld maakte de gemeente het ontwerp voor het gebouw. Het bestaat uit een kwartronde cirkel met daarin een grote zaal voor de wijkvereniging en de peuterspeelzaal met aan weerszijden twee rechthoekige onderdelen voor het moedercentrum en vergaderruimtes. Wijkgebouw en peuterspeelzaal hebben elk een eigen ingang.

De kwartronde cirkel is zodanig gesitueerd dat aan de straatzijde een pleintje ontstaat. Het hellende dak komt via spandraden bij elkaar tegen een hoge paal. De spandraden vormen een ondersteuning voor een zeildoek, zodat er eventueel ook buitenactiviteiten kunnen worden gehouden.

Bouwbedrijf Koster uit Sneek voert de bouw uit.

Deel: ' Eerste paal wijkgebouw Lemmerweg-Oost in Sneek '
Lees ook