Amsterdam Exchanges

15 Dec 1999 Eerste reactie AEX en VvdE op rapport Commissie Scholten Persbericht 99.132

Gezamenlijk persbericht van Amsterdam Exchanges en de Vereniging voor de Effectenhandel in opheffing.

Eerste reactie Amsterdam Exchanges en VvdE op rapport Commissie Scholten

Vandaag is het rapport van de Begeleidingscommissie onderzoek financiële tegoeden WO-II in Nederland (commissie Scholten) verschenen.

Amsterdam Exchanges en de Vereniging voor de Effectenhandel in opheffing (VvdE) willen graag hun waardering uitspreken voor het vele en degelijke werk dat de commissie heeft verricht. De conclusies en aanbevelingen die gedaan worden bij het hoofdstuk Effecten zijn overduidelijk.

Amsterdam Exchanges en de VvdE beseffen terdege dat het hier een zwarte bladzijde betreft uit de lange geschiedenis van de Amsterdamse effectenbeurs.

Het behoeft geen betoog dat Amsterdam Exchanges en de VvdE de conclusies en aanbevelingen van de Commissie Scholten zeer serieus nemen.

Over de wijze van uitvoering die Amsterdam Exchanges en de VvdE zullen geven aan de diverse conclusies en aanbevelingen zal zo spoedig mogelijk overleg volgen met de Joodse gemeenschap, het ministerie van Financiën en andere betrokkenen.

© Amsterdam Exchanges / Pers en Public Affairs

Deel: ' Eerste reactie AEX en VvdE op rapport Commissie Scholten '
Lees ook