D66

Zoek in www.D66.nl _____________ zoek Partijblad Democraat
Idee
Brussel Vandaag

18 september 2001

Eerste reactie D66-fractie op Troonrede en Miljoenennota

Thom de Graaf

Reactie Troonrede

"De vernietigende aanslagen die de Verenigde Staten hebben getroffen en die de wereld in hun greep houden vereisen een overtuigend antwoord. Het is belangrijk dat dit tot stand komt in verbondenheid met Amerika en in een zo groot mogelijke coalitie van landen. Dat Amerika nu over oorlog spreekt is wel begrijpelijk, maar niet zonder gevaar. Het gaat in de eerste plaats om de uitschakeling en zo mogelijk berechting van terroristen die waanzin aan vernietigingsdrang paren, niet om oorlog tegen staten, geloven of beschavingen.() De strijd tegen deze fanatici gaat niet zozeer om wraak of vergelding, maar om voorkoming van verdere vernietiging in Amerika en elders."

Aldus D66-fractieleider De Graaf naar aanleiding van de Troonrede. Hij meent dat effectieve maatregelen tegen terreur noodzakelijk en onvermijdelijk zijn. Die maatregelen kunnen "niet zachtzinnig" zijn. De Graaf sprak ook over de mogelijke gevolgen van de gebeurtenissen voor de sociale verhoudingen in Nederland. Een open democratie kan veel hebben; veel zienswijzen, veel geloofsovertuigingen, veel culturen. Begrip en acceptatie zijn daarin de sleutelwoorden, maar ook noodzakelijke integratie met als duidelijke grens onze democratische waarden. De Graaf: "Wie zich verheugt op wat er in Amerika is gebeurd heeft in Nederland een groot probleem. En wie de aanslagen aangrijpt om haat aan te wakkeren tegen moslims in ons land evenzeer."

Reactie Miljoenennota

Terecht kijkt het kabinet met tevredenheid terug op zeven jaar begrotingsbeleid. Van tekort naar overschot, van werkloosheid naar gespannen arbeidsmarkt, van stijgende naar dalende lasten, van bezuinigingen naar forse investeringen in zorg, onderwijs en veiligheid.
Wel is een keerpunt zichtbaar, ook zonder de mogelijke gevolgen van de gebeurtenissen in Amerika: oplopende arbeidsinkomensquote, hogere werkloosheid in 2002, een slechtere concurrentiepositie, en teruglopend vertrouwen in de economie. Het kabinet schenkt daar nog te weinig aandacht aan.

Helaas wordt ook de Sociale Nota een miljoenennota: de éénmiljoenste inschrijving in de WAO is binnenkort te verwachten. Op dit gebied is geen overtuigend beleid van de grond getild. Het is toch vooral vier jaar lang doorschuiven en afwachten.

Indien het economisch verantwoord is, wil D66 later dit najaar extra geld zien te vinden voor natuur en een aantal andere prioriteiten zoals de geestelijke gezondheidszorg, de maatschappelijke opvang, langdurend zorgverlof en fiscale faciliteiten voor werkende ouders met kinderen.

D66 vindt dat de grootste prioriteit voor de komende jaren ligt in een nieuwe verhouding tussen overheid en burgers. Daarom moet de overheid op de schop en de verpoldering worden tegengegaan.

Aanslagen VS en de wereldeconomie

De gevolgen van de aanslagen in de VS zijn nog volstrekt onduidelijk. Gelet op de economische onzekerheid die dit met zich meebrengt,vindt de fractie van D66 deze week geen geschikt moment om te komen met voorstellen voor extra investeringen. Ook wil D66 nu geen veranderingen aanbrengen in de financiële voorstellen van het kabinet. Het lijkt de fractie verstandiger hier later dit jaar op terug te komen wanneer een betere inschatting is te maken over de mogelijke economische gevolgen van de gebeurtenissen in de Verenigde Staten. D66@tk.parlement.nl

Deel: ' Eerste reactie D66-fractie op Troonrede en Miljoenennota '
Lees ook