D66 Nieuws


7 juni 1999

Eerste reactie op aftreden minister Apotheker van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De fractie van D66 heeft met spijt kennisgenomen van het aftreden van minister Apotheker van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De fractie betreurt dat de heer Apotheker tot de conclusie is gekomen dat hij zijn ministerschap niet kan voortzetten, omdat naar zijn inschatting voor zijn beleid voor de varkenshouderij onvoldoende politiek draagvlak bestaat.

De fractie respecteert vanzelfsprekend de eigen afweging en het daarop gebaseerde besluit van de heer Apotheker.

Het beleid voor de varkenshouderij en andere gewichtige onderwerpen op het terrein van LNV vereisen een spoedige opvolging. De fractievoorzitter van D66 heeft inmiddels een kandidaat voor de vervulling van de ontstane vacature bij de Minister-President aanbevolen.

Thom de Graaf
Tel. 070 - 318 36 13

Deel: ' Eerste reactie D66 op aftreden minister Apotheker '
Lees ook