D66

Zoek in www.D66.nl _____________ zoek Partijblad Democraat
Idee
Brussel Vandaag

27 augustus 2001

Eerste reactie fractie D66 op rapport Koning/ESF

Thom de Graaf & Arthie Schimmel

D66 heeft met zorg kennisgenomen van het rapport Koning over het gebruik van ESF-gelden. Gelukkig is geen grootschalige fraude met Europees Subsidiegeld geconstateerd. Ook doet het deugd dat naar het oordeel van Koning het
ESF-geld grotendeels goed bestemd is geweest ter bevordering van de werkgelegenheid. Maar aan de andere kant is het zorgelijk dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tussen 1994 en 1999 niet of nauwelijks greep bleek te hebben op de uitvoering en de besteding van de miljarden subsidiegeld. Slordigheid, gebrek aan toezicht en onvoldoende kennis van Europese regels zijn verwijten waar niet lichtzinnig aan mag worden voorbijgegaan. Opnieuw is duidelijk geworden dat uitvoering, toezicht en handhaving in de Nederlandse overheid ondergeschoven kindjes zijn. De verantwoordelijke bewindslieden hebben daar onvoldoende aandacht aan gegeven, terwijl
-zoals uit het rapport-Koning blijkt- de gebrekkige organisatie al vroeg bekend was. D66 legt de vinger op het kwetsbare polderdenken, waarin de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van het beleid zo gesplitst en versplinterd zijn, dat niemand meer echt verantwoordelijk is. Dat mag in de toekomst niet meer gebeuren.

Th.dGraaf@tk.parlement.nl
A.Schimmel@tk.parlement.nl

Deel: ' Eerste reactie fractie D66 op rapport Koning/ESF '
Lees ook