VVD

Nieuws

5 jun 2002 - Eerste reactie op de Jaarrekening Tweede-Kamerfractie 2001

De VVD heeft met belangstelling kennis genomen van het financieel jaarverslag van het Rijk over 2001, dat is aangeboden door demissionair minister van Financiën Gerrit Zalm. De minister beschreef daarbij de situatie in 2001 als een aanmerkelijk minder rooskleurige dan de jaren ervoor. Wel constateerde hij dat het trendmatige begrotingsbeleid z'n dienst had bewezen, ook in economisch minder florissante tijden.

Het Rijk gaf over 2001 een bedrag uit van 147 miljard euro. Ondanks de mindere economische situatie slaagde het kabinet er in om bovenop de ruim 3 miljard euro extra die al in het regeerakkoord van 1998 was afgesproken, een kleine 7 miljard euro extra aan uitgavenverhogingen te realiseren voor onder andere zorg, onderwijs, werk en veiligheid. "Wij zijn als VVD heel blij dat er binnen de financiële spelregels en ondanks een beetje tegenwind toch ruimte werd gevonden voor extra uitgaven", aldus VVD Tweede-Kamerlid Bibi de Vries.

De Algemene Rekenkamer heeft de rekening goedgekeurd, zij het met enige onzekerheden rond totaal een bedrag van 770,1 miljoen euro. De VVD-fractie zal de komende weken de verantwoordingen per ministerie beoordelen. "Dan willen we precies nagaan wat er met ons belastinggeld is gebeurd", aldus Bibi de Vries.

Zoekwoorden:

Deel: ' Eerste reactie op de Jaarrekening Tweede-Kamerfractie 2001 '
Lees ook