Partij van de Arbeid

PERSBERICHT
PvdA-voorlichting

Binnenhof 1a

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Tel 070 - 318 3025/Fax 070 - 318 2800*

Den Haag, 20 maart 2003

Eerste reactie PvdA-fractie op het uitbreken van de oorlog in Irak

Vannacht is de oorlog uitgebroken in Irak.

Wij betreuren dit en ervaren het als een nederlaag temeer omdat wij steeds duidelijk hebben gemaakt dat wij van mening zijn dat er nog mogelijkheden waren om de oorlog te voorkomen en een besluit van o.a. de Verenigde Staten buiten de Veiligheidsraad om niet konden steunen.

Nu de oorlog is uitgebroken en de gevolgen voor de betrokkenen dramatisch kunnen zijn, hoopt de PvdA-fractie vurig dat deze zo kort mogelijk zal duren en zo min mogelijk mensenlevens zal kosten.

Zoals wij in de debatten van de afgelopen maanden ook duidelijk hebben gemaakt, past in de thans ontstane situatie geen neutraliteit omdat Saddam Hussein daarbij de lachende derde zou zijn. Wij hebben tot in de laatste Kamerdebatten daarbij ook zelf gezegd dat als de oorlog eenmaal begint en wij moeten kiezen tussen Saddam Hussein of de geallieerden, ook wij zullen kiezen voor de geallieerden.

We gaan er daarbij dan vanuit dat de basisprincipes van proportionaliteit en het humanitaire oorlogsrecht worden gehandhaafd. Wij gaan er vanuit dat de Nederlandse regering zich vooral zal inzetten ten behoeve van een snelle aanvang van de wederopbouw van democratie en bestuur in Irak onder regie van de Verenigde Naties. Wij verzoeken de Nederlandse regering zich hiervoor in te zetten

Zoekwoorden:

Deel: ' Eerste reactie PvdA-fractie op het uitbreken van de oorlog in Irak '
Lees ook