Gemeente Haarlem
Grote Markt 2
Postbus 511
2003 PB Haarlem
Tel. 023-511 3000


12 juni 2002
Eerste resultaten 2 Megawatt-project te Haarlem nu zichtGemeente Haarlem, Sector Stadsbeheer

Eerste resultaten 2 Megawatt-project te Haarlem nu zichtbaar

Persbericht

Van
Contactpersoon
Doorkiesnummer(s)
Datum
Onderwerp

Op donderdag 13 juni a.s. opent milieugedeputeerde Wildekamp de website van het 2 Megawatt-project in Haarlem. Het 2 MegaWatt-project is een uniek project, waarin 382 bestaande flatwoningen voor 70% op duurzame wijze van warmte en warm kraanwater worden voorzien. Het project is een initiatief van drie woningcorporaties en sluit aan bij de plannen om de wijk Schalkwijk op duurzame wijze opnieuw in te richten. Het is nu zichtbaar dat Schalkwijk klaar is voor de zon!

De officiele opening van de website vindt plaats tijdens een landelijke conferentie die aanstaande donderdag over het onderwerp Stedelijke Vernieuwing wordt georganiseerd. Het 2 MegaWatt-project in de wijk Schalkwijk staat daarbij centraal als uniek voorbeeldproject. Onlangs zijn in dit project de eerste zonnecollectoren op de daken van de flats geplaatst. Op de website, www.2mw.nl, zijn hiervan beelden opgenomen.

Het 2 MegaWatt-project is het meest duurzame energiesysteem in de bestaande bouw van Nederland en combineert drie duurzame energietechnieken. Zonnecollectoren op de daken vangen in de zomer zonnewarmte op, die vervolgens op een diepte van 110 meter onder de grond wordt opgeslagen. Deze ondergrondse warmte wordt 's winters weer opgepompt. Warmtepompen brengen de opgeslagen warmte op de juiste temperatuur voor verwarming van de woningen. Op deze manier worden de flats maar liefst voor 70% van duurzame warmte en warm water voorzien!

Het 2 MegaWatt-project is een initiatief van de Haarlemse woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en De Woonmaatschappij. Zij hebben ENECO Energie uitgedaagd de oude verwarmingsinstallatie van de flats te vervangen door een duurzame installatie. Het project, waarin meer dan 3000 vierkante meter zonnecollectoren wordt gebruikt, zorgt voor een enorme vooruitgang in de toepassing van duurzame energie. Het past dan ook goed in het beleid van de provincie Noord-Holland om meer duurzame energieprojecten te realiseren. De provincie ondersteunt dit project daarom met een bijdrage van 1,13 miljoen euro.

Noot aan de redactie:
Op bijgaande foto is plaatsing van het eerste collectorveld op één van de negen flats te zien. Voor de deelnemers aan de conferentie en de pers is er gelegenheid om een modelwoning van het project te bezoeken. De uitreiking van de eerste brochure en de opening van de internetsite vinden plaats om 15.00 uur bij het bouwbord van de nieuwe woningen aan de Belgiëlaan.

Sector SB / Communicatie
Winfried Lindeman
telefoon 023-5114901

Deel: ' Eerste resultaten 2 Megawatt-project te Haarlem nu zichtbaar '
Lees ook