Koninklijk Horeca Nederland

Persbericht 31 maart 2000

Eerste resultaten Handreiking Veilig Uitgaan

Afdelingen van Koninklijk Horeca Nederland en gemeenten hebben goede resultaten geboekt naar aanleiding van de in november 1998 uitgegeven Handreiking Veilig Uitgaan, zo blijkt uit een tussenevaluatie, die Bureau Interview uitvoerde onder gemeenten, horeca, politie en openbaar ministerie. De Handreiking Veilig Uitgaan wordt positief beoordeeld. De Handreiking werd ontwikkeld als hulpmiddel om de samenwerking tussen publieke en private lokale partners, met name horeca, gemeente, politie en justitie op het gebied van veilig uitgaan te stimuleren en te versterken. Het is een initiatief van Koninklijk Horeca Nederland en werd eind 1998 aangeboden aan premier Kok en drie ministers.

Resultaten:

Zo'n 70% van de respondenten die de Handreiking Veilig Uitgaan heeft ontvangen, heeft met andere partners hierover gesproken. In 85% heeft dat ergens toe geleid, bijv. (aanpassing van) het geïntegreerd horecabeleid, het afsluiten van een convenant, het starten van specifiek project.
15% leidde niet tot nieuwe initiatieven omdat men al goed horecabeleid voerde of omdat er geen aanleiding voor was. Op de punten `volledigheid', `duidelijkheid' en `bruikbaarheid' scoort de Handreiking zeer goed.
Specifiek op afdelings- resp. gemeentelijk niveau:

Er zijn convenanten afgesloten in Gulpen-Wittem, Uden en Den Bosch.
Invoering van huis-en gedragregels in horecagelegenheden in Hilversum en IJsselstein.
Veiligheidsprojecten in Groningen. Bijvoorbeeld het project Cameratoezicht en het project Wet Wapens en Munitie. In Tholen is het convenant in een afrondende fase.
De volledige inhoud van Handreiking Veilig Uitgaan staat op deze site. De volledige inhoud van de evaluatie faxen wij u graag.

Deel: ' Eerste resultaten Handreiking Veilig Uitgaan '
Lees ook