Nieuws van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Eerste resultaten omroep-CAO

De omroepbonden en de werkgevers bij de publieke omroep hebben een eerste deelakkoord bereikt over vernieuwing van de CAO- publieke omroep. De overeenkomst betreft de vergoeding voor niet regelmatige diensten, arbeidstijden en een experiment met het cafetariasysteem. De extra vergoeding voor werken in de avonduren wordt verhoogd van drie naar vier gulden per uur. Voor werk 's nachts wordt de extra vergoeding verhoogd naar tien gulden per uur. De oude NRD-toeslag was zes gulden per uur. In het CAO-overleg is ook uitgemaakt dat de regeling voor de arbeidstijden niet hoeft te worden gewijzigd. Wel zal de tekst van de CAO worden gemoderniseerd.

Verder komt er vanaf 2000 bij drie omroepverenigingen een experiment met het alle eerder overeengekomen cafetariasysteem. Werknemers mogen hun bovenwettelijke vakantiedagen, de overwerkuren, vijf procent van het salaris en de 'oude dagenberg' onderbrengen in een speciale polis. De gekapitaliseerde opbrengst kan vervolgens worden weggezet voor een nader te bepalen doel als zorg- of educatief verlof of dienen als pre-pensioen. Ook wordt het mogelijk het gespaarde 'kapitaal' te gebruiken voor extra pensioenstortingen of het betalen van kinderopvang.

NVJ-secretaris Inge Brakman is tevreden met het eerste deelakkoord. Zij benadrukt wel dat in het CAO-overleg nog tal van heikele punten moeten worden opgelost. De NVJ vraagt zes procent salarisverhoging, de werkgevers bieden slechts 2,4 procent. Ook moet nog overeenstemming worden bereikt over de salarisstructuur (extra uitloop voor journalisten in G en H) en oplossingen voor problemen rond tijdelijke contracten en herziening van de sociale regelingen zijn nog niet gevonden.

Deel: ' Eerste resultaten omroep-CAO '
Lees ook