Gemeente Den Haag

2001-10-02: Eerste Stadsgesprek een succes

Afgelopen avond heeft op initiatief van de SAM een eerste stadsgesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de zogenaamdenieuwe nationaliteiten. Ruim 80 vertegenwoordigers van onder meer de Somalische, Ghanese, Iraanse , Iraakse en de Afghaanse gemeenschap hebben met elkaar een eerste gesprek gehad over hun ervaringen met integratie in de Haagse gemeenschap. Met name de problemen met het Nederlands taalonderwijs en de erkenning van buitenlandse diplomas kwam in de vele reacties naar voren.

In een eerste reactie sprak Wethouder Pierre Heijnen van integratie en diversiteitsbeleid zijn blijdschap uit over de grote opkomst. Hij gaf de SAM een compliment voor het initiatief dit gesprek te organiseren en sprak nogmaals zijn bereidheid uit om serieus naar de inbreng van de vertegenwoordigers uit de verschillende groepen te luisteren.

Samenwerking
Een werkgroep van de SAM gaat de reacties van de verschillende vertegenwoordigers bundelen en betrekken bij een advies over het onderwerp. De secretaris van de SAM, Hassan Al-Ghazi beloofde de aanwezigen dat zij verder betrokken zullen worden bij de uitwerking van het advies. "Dit gesprek is geen afsluiting, maar een begin van verdere samenwerking".

In een gezellig samenzijn na afloop van het gesprek werden onmiddellijk kaartjes uitgewisseld en nieuwe afspraken gemaakt. Het ziet er naar uit dat nieuwe allochtonengroepen succesvol betrokken zijn geraakt bij het gemeentelijk netwerken.

Meer informatie op www.samsite.nl

2 oktober 2001

last update: 3 oktober 2001 ;pag.: 8695; auteur: 112

Zoekwoorden:

Deel: ' Eerste Stadsgesprek Den Haag een succes '
Lees ook