Gemeente Amsterdam|
Nieuws & Actueel
|
Persberichten
|
Eerste twee stadsgesprekken bestuur binnenstad afgerond
Eerste twee stadsgesprekken bestuur binnenstad afgerond

De eerste twee stadsgesprekken over het toekomstige bestuur van de binnenstad van Amsterdam zijn afgerond. Tijdens de rondetafelgesprekken hebben de bewoners gestemd over een te vormen deelraad Binnenstad. In totaal hebben 155 bewoners hun stem uitgebracht: ruim 50 procent vóór, 42,5 procent tegen en 6,5 procent onthoudingen. De gesprekken vonden op 15 en 22 februari plaats in Park Plaza aan het Rokin.

De bewoners konden met elkaar en met de tafelvoorzitters (leden van de Amsterdamse gemeenteraad) in discussie gaan over de voor- en nadelen van de twee bestuursmodellen: een stadsdeelraad - zoals in de rest van Amsterdam - of een bestuur door de gemeenteraad. De argumenten vóór en tegen de binnenstad liepen nogal uiteen. Zo brachten de bewoners naar voren dat 'als de binnenstad nu al goed geregeld was, een stadsdeelraad niet nodig is'. Ook werd opgemerkt dat 'een deelraad de sociale cohesie zou kunnen bevorderen'. Andere bewoners verklaarden dat 'filmopnames van de binnenstad wel mooi zijn, maar het een kwalijke zaak was dat filmbelichting binnen in de woning schijnt'.

De toekomstige bevoegdheden van een mogelijke deelraad Binnenstad, en het zoeken naar een creatieve bestuurlijke tussenoplossing, waren andere aandachtspunten die door de binnenstedelingen naar voren werden gebracht. Deze discussiepunten kunnen mogelijk als basis dienen voor de volgende serie gesprekken die in mei gehouden wordt. Naast de bijeenkomsten in Park Plaza is er ook gestemd via het internet. Van alle sitebezoekers hebben er 368 daadwerkelijk gestemd, 74 procent stemde vóór een deelraad Binnenstad en 26 procent stemde tegen.

De stadsgesprekken en discussie via het internet zijn niet de enige middelen die worden ingezet om de meningen van binnenstadbewoners te peilen. De gemeente houdt ook twee maal een telefonisch onderzoek; één heeft vorig jaar september/oktober plaatsgevonden en de tweede meeting wordt in mei/juni van dit jaar gehouden.

Clyde Moerlie 5523409
^


-

© gemeente Amsterdam - 15-03-2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Eerste stadsgesprekken bestuur binnenstad Amsterdam afgerond '
Lees ook