Provincie Drenthe

Intentie-overeenkomst verkeersproblematiek ondertekend

Eerste stap naar verbetering A28 Zwolle-Meppel

Assen, 6 maart 2003
Persberichtnummer 03-038Vandaag hebben gedeputeerde Sipke Swierstra, HID Jan Hoogland van Rijkswaterstaat en wethouder Harm Jan Lanjouw van de gemeente Meppel een gezamenlijke intentie-overeenkomst ondertekend over de verkeersproblematiek rond Meppel. Het gaat met name om het volledig maken van het knooppunt A28/A32 en een goede verkeersafwikkeling op het gedeelte Hattemerbroek - Lankhorst van de A28. De drie ondertekenaars spreken af een plan van aanpak op te stellen waarbij ook andere bestuurlijke partners zullen worden betrokken. De overeenkomst werd ondertekend op het kantoor van de Kamer van Koophandel te Meppel en "beklonken" met het leggen van een knoop in een touw als symbool voor het complementeren van het knooppunt A28/A32.

De problematiek op de A28 op genoemd traject en van de kortsluiting tussen de A28 en de A32 heeft al langer de aandacht. De betrokken overheden maken zich al geruime tijd zorgen over de files en de verkeershinder op de A28 en het knooppunt A28/A32. Ook het onderliggend wegennet (met name de Hoogeveenseweg bij het ziekenhuis van Meppel) is overbelast door de verkeersproblemen. Ook de commissie Langman adviseerde in 1997 de capaciteit op de A28 Hattemerbroek - Lankhorst te verruimen en het knooppunt te complementeren. Op grond van deze adviezen hebben Rijk en de noordelijke provincies afspraken gemaakt waarvan de eerste uitwerking de Rijkswaterstaat Verkenning A28-Zwolle Meppel (inclusief kortsluiting) is.
Vervolgens is op 19 november 2002 de afspraak tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat en het landsdeel Noord-Nederland gemaakt dat er gezamenlijk een planstudie zal worden gestart naar een structurele oplossing voor de A28 en de kortsluiting bij Meppel. De intentie-overeenkomst van vandaag is een eerste stap hier naar toe.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Eerste stap naar verbetering A28 Zwolle-Meppel '
Lees ook