Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 16/07/2002


---

Eerste stap naar wereldwijde standaard treasury opleidingen

Tijdens de jaarvergadering afgelopen week in Thornybush, Zuid Afrika heeft de International Group of Treasury Associations (IGTA) een accreditation committee opgericht om binnen afzienbare tijd tot een internationale erkenning van treasury opleidingen door de IGTA te komen. De accreditation committee zal hiertoe de komende maanden streven naar de samenstelling van een body of knowledge, gebruikmakend van de educatieve expertise die reeds bij de aangesloten treasuryverenigingen aanwezig is. Dit minimum eisenpakket moet mede gezien worden als instrument om het treasuryvak verder te ontwikkelen en zal dan ook te zijner tijd via een website openbaar gemaakt worden. Hierna kunnen de eerste accreditaties plaatsvinden.

Bij de IGTA zijn verenigingen van treasury professionals aangesloten uit meer dan 25 landen waaronder de Verenigde Staten, het Verenigde Koninkrijk en tal van Europese landen. Namens Nederland is de Dutch Association of Corporate Treasurers (DACT), met inmiddels meer dan 250 leden, aangesloten.

In de visie van de IGTA ligt het voor de hand om verschillende niveaus te onderkennen in de accreditatie. Vooralsnog zal de accreditation committee zich richten op de postdoctorale en gelijkwaardige opleidingen. Hierbij kan men bij voorbeeld denken aan de membership course van de Engelse Association of Corporate Treasurers en de Nederlands Register Treasurer opleiding. Op langere termijn zullen ook andere opleidingen onder het accreditatieschema vallen, bijvoorbeeld door de erkenning van deelcertificaten voor gespecialiseerde trainingen.

De accreditation committee bestaat uit zeven experts uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zuid Afrika, India, Australië, Slowakije en Nederland. Voorzitter is prof. dr. M. van der Nat, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de ABN-AMRO.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie kunt u terecht bij: prof.dr. M. van der Nat, VU Postdoctorale opleiding Treasury Management, tel. (020) 444 6103/6118, e-mail: , of

Secretariaat DACT, Rachel v.d. Bos, dact.lw@planet.nl, tel. (070) 362 9402.

---

2002-07-16 / pb 2.06.0 / mb/

References


1. mailto:

2. mailto:dact.lw@planet.nl

Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij de dienst Communicatie, e-mail: communicatie@dienst.vu.nl, https://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' Eerste stap naar wereldwijde standaard treasury opleidingen '
Lees ook