expostbus51


MINISTERIE DEF

https://www.mindef.nl

MINDEF:Eerste steen nieuw kustwachtcentrum

DV/PB110/99 Den Haag, 11 oktober 1999

Minister van Defensie mr. F.G.H. de Grave en zijn collega van Verkeer en Waterstaat, mevrouw T. Netelenbos, leggen donderdag (14 oktober) de eerste steen van het nieuwe 'Maritiem Hoofdkwartier en Kustwachtcentrum' (MHKC) te Den Helder. Het nieuwe centrum verenigt het hoofdkwartier voor de Commandant Zeemacht Nederland (tevens Admiraal Benelux) en het operationele centrum voor de Nederlandse Kustwacht in zich.

De Nederlandse Kustwacht is sinds 1987 een samenwerkingsverband tussen een zestal ministeries. Naast Defensie en Verkeer en Waterstaat gaat het daarbij om de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie, Financiën en Landbouw Natuurbeheer en Visserij. De Kustwacht is binnen haar werkgebied verantwoordelijk voor de uitvoering van dienstverlenende taken (onder andere opsporings- en reddingstaken) en de handhaving van wetgeving op en boven zee. Het werkgebied omvat de territoriale wateren en het Nederlandse deel van het Continentaal plat. Voor hulpverlenings- en reddingstaken vallen ook de Waddenzee, het IJselmeer en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen onder de verantwoording van de Kustwacht.

Sinds 1994 heeft de Koninklijke Marine de operationele leiding over het Kustwachtcentrum. Het gaat daarbij om het leiding geven aan zowel de dagelijkse werkzaamheden als aan eventuele reddingsoperaties. Het Kustwachtcentrum zal gaan functioneren als commandocentrum voor het coördineren van deze operaties.

Mededeling voor de redactie:
Vertegenwoordigers van de pers die de steenlegging bij willen wonen of die behoefte hebben aan meer informatie, kunnen hiervoor contact opnemen met Marinevoorlichting (tel: 070-318 83 77 fax: 070-318 83 71).

11 okt 99 11:52

Deel: ' Eerste steen nieuw kustwachtcentrum '
Lees ook