Ministerie van Defensie


Persbericht

Eerste steen veteraneninstituut

DV/PM31/99
Den Haag, 20 september 1999

Staatssecretaris H.A.L. van Hoof van Defensie legt vanmiddag in Doorn de eerste steen voor de nieuwbouw van het Veteraneninstituut. Het instituut is een samenwerkingsverband tussen de Stichting Dienstverlening Veteranen (SDV), de Stichting Veteranenplatform en de Bond van Nederlandse Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO). Binnen het instituut zullen de bevordering van maatschappelijke erkenning van veteranen en immateriële hulpverlening aan veteranen en hun thuisfront centraal staan. Verder zal het instituut aan een kennis- en onderzoekscentrum onderdak bieden. Het instituut wordt naast het BNMO-centrum in Doorn gebouwd.

Het Veteraneninstituut is bedoeld voor "oude" en "jonge" veteranen, dus zowel voor militairen die gediend hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog en in voormalig Nederlands Indië en Nieuw Guinea, als voor militairen die ingezet zijn voor crisisbeheersingsoperaties in bijvoorbeeld Libanon, Cambodja, voormalig Joegoslavië of Kosovo.

Deel: ' Eerste steen veteraneninstituut '
Lees ook