Provincie Groningen


Groningen, 19 februari 1999 Persbericht nr. 41

UITNODIGING AAN DE PERS

EERSTE STRATEGISCHE GROENPROJECT IN NEDERLAND IN UITVOERING

Op donderdagochtend 25 februari a.s. zal de officiele start van de uitvoering van het herinrichtingsplan voor het Strategische Groenproject Midden-Groningen plaatsvinden. Hierbij zal ook de Minister van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij, de heer drs. H.H. Apotheker aanwezig zijn. Met deze start is Midden-Groningen het eerste Structuurschema Groenproject in Nederland dat in uitvoering wordt genomen.

Het programma voor deze ochtend luidt als volgt:

9.45 uur: Ontvangst bij Party-centrum "Boei 12" te Steendam 10.05 uur: Handeling officiele start uitvoering (lokatie zuidoever Schildmeer) door:

* de minister van LNV, de heer drs. H.H. Apotheker
* de gedeputeerde van o.m. landbouw, natuur en landschap, de heer J. van Dijk

* de voorzitter van de Landinrichtingscommissie, de heer prof. mr. A. Van Hall
10.30 uur: Toespraken in "Boei 12"
11.00 uur: Afsluiting van de bijeenkomst met hapje en drankje

U wordt van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijnVoor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129 of Martien van der Weele, Dienst Landelijk Gebied, tel. 058 2955347

Deel: ' Eerste strategische groenproject in Nederland in uitvoering '
Lees ook