Novem

Eerste subsidieronde Duurzame Energie succesvol verlopen, tweede van start

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken voert Novem (Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu) de subsidieregeling Duurzame Energie 2001 uit. Voor de onlangs gesloten eerste ronde was 20 miljoen uitgetrokken. Nu is opnieuw 20 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor een tweede ronde.

Resultaat

In de eerste ronde zijn al 148 aanvragen ingediend, waarvan 60% onder onderzoek en ontwikkeling valt. De totale projectkosten bedragen ongeveer 225 miljoen gulden waarvoor ruim 65 miljoen subsidie wordt aangevraagd. De verdeling over opties is globaal als volgt: 33% pv-projecten, 25% afval en biomassa-projecten, 20% zon thermisch en passief -projecten, 11% wind-projecten en 11% energieopslag en omgevingswarmte-projecten.

Een externe adviescommissie beoordeelt vanaf nu de aanvragen. Alle indieners ontvangen binnen 13 weken bericht.

Tweede ronde

Onlangs is een nieuwe ronde geopend. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend tot en met 28 december 2001. Projecten moeten zich richten op onderzoek of ontwikkeling, praktijkexperimenten, demonstraties of een marktintroductie. Ze moeten innovatief zijn, de prijs-prestatieverhouding van duurzame energie verbeteren of knelpunten wegnemen voor de toepassing ervan. Ideeën kunnen eventueel worden voorbesproken met een adviseur van Novem.

Aanvragen voor kennisoverdracht- of haalbaarheidsprojecten kunnen overigens, los van de tender, nog steeds worden ingediend. De sluitingsdatum hiervoor is 19 oktober 2001. Deze aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

DEN

De Nederlandse Overheid heeft als doelstelling om in 2020 met behulp van duurzame energiebronnen in 10% van de Nederlandse energiebehoefte te voorzien. Novem helpt daarbij door in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken het programma Duurzame Energie in Nederland (DEN) uit te voeren. De subsidieregeling is onderdeel van dit programma.

Informatie

Voor meer informatie en aanvraagformulieren kan men contact opnemen met:

Novem, telefoon 030-23 93 798, e-mail Duurzame-Energie@novem.nl.

Deel: ' Eerste subsidieronde Duurzame Energie succesvol verlopen '
Lees ook