Provincie FlevolandTMI-bijdrage voor The Balloon Factory

Flevolandse ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) kunnen voor financiële ondersteuning bij innovatieve ontwikkelingsprojecten een beroep doen op de Technologische en MilieuInnovatie regeling (TMI-regeling). Als eerste bedrijf heeft The Balloon Factory uit Almere een TMI-bijdrage van 41.647 euro gekregen .

Het project betreft de ontwikkeling en bouw van een volautomatische offsetballondrukmachine, bestaande uit een printer, automaat en inflator. Het belangrijkste innovatieve aspect in de ontwikkeling van de nieuwe ballonnendrukmachine is de automatisering van het gehele systeem, met name het zogenaamde pick & place gedeelte. The Balloon Factory heeft een ontwerp voor een geheel geautomatiseerd proces gemaakt, dat tegelijk uitgaat van vernieuwingen die de milieubelasting verlagen. Zowel het energieverbruik, als het verbruik en de emissie van de oplosmiddelen kunnen aanzienlijk worden verlaagd en vormen daarmee zeker een positief effect voor het milieu.
Vanwege de innovatieve ontwikkelingen en het positieve milieueffect heeft de Gedeputeerde Staten van Flevoland besloten om voor 25% in de projectkosten bij te dragen.

Denkt u dat uw innovatieve project ook in aanmerking kan komen voor de TMI-regeling, neem dan contact op met Hedwig Boerrigter van het Programma Management Europa van de provincie Flevoland, telefoon 0320- 265 680. Goed idee, kom ermee!

De bijdrage van de provincie Flevoland komt uit het Europese vervolgprogramma voor Flevoland. Meer informatie over dit Europese Programma staat op de website van de provincie Flevoland: www.flevoland.nl/europa.
Bellen kan ook met de afdeling Programma Management Europa: 0320 265 485.

Deel: ' Eerste TMI-bijdrage Flevoland voor The Balloon Factory '
Lees ook