expostbus51


Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

JUST: vergunning horeca bedrijfsbeveiligingsdiens

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de redacties Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3707911
Fax (070) 3707937
Telex 34554 mvj nl

Onderdeel Directie Voorlichting Bij beantwoording

Contactpersoon Lars Poppes de datum en ons

Doorkiesnummer(s) (070) 370 6126 kenmerk vermelden.

Datum 2 februari 1999
Ons kenmerk 744634/DV/99
Onderwerp Eerste vergunning horeca bedrijfsbeveiligingsdienst

Minister A.H. Korthals van Justitie zal op 5 februari 1999 de eerste vergunning verlenen aan een horeca-bedrijf dat tevens bedrijfsbeveiligingsdienst wordt.
De vergunning wordt uitgereikt aan de eerste aanvrager van een dergelijke vergunning, Discotheek .Brothers Raaphof. in Bunnik, waarvan alle portiers het wettelijk vereiste diploma .Horecaportier. portier hebben gehaald.

Vanaf 1 januari 1999 gelden er opleidingseisen voor horecaportiers en moeten zij voor tewerkstelling toestemming hebben van de korpschef, die hiervoor hun antecedenten toetst. Daarnaast moet worden voldaan aan eisen omtrent legitimatie en het dragen van herkenbare kleding. De controle is nodig om criminele activiteiten van illegale portiersorganisaties te bestrijden. Deze organisaties zetten met afpersing en bedreiging horecaondernemers onder druk om vervolgens grote winsten op te strijken.

In een brief van februari 1997 aan de Tweede Kamer staat dat horecabedrijven die beveiligers in dienst hebben vergunningplichtig zijn. Die plicht vloeit voort uit de huidige wet en zal ook gelden wanneer op 1 april dit jaar de nieuwe Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in werking zal treden. De vergunningsplicht brengt mee dat portiers moeten voldoen aan eisen van betrouwbaarheid en vakbekwaamheid. Het nieuwe scenario voor de handhaving is in nauw overleg tussen politie, Justitie en horeca tot stand gekomen.

Om beveiligingstaken te laten verrichten in een horecabedrijf zijn er nu verschillende opties. De horecaondernemer kan hiervoor zelf mensen in dienst nemen of deze betrekken van een particulier beveiligingsbedrijf, uitzendorganisatie of stichting. In ieder geval geldt, dat de directe werkgever van de beveiliger vergunningplichtig is en daarmee ook verantwoordelijk is voor het voldoen aan de eisen die aan de portiers worden gesteld.
Opleiding
In afwijking van de algemene opleidingseis voor particuliere beveiligers is er een speciale opleidingseis voor beveiligers in de horeca; het diploma horecaportier.
Dit heeft te maken met de specifieke werkzaamheden, maar ook met de inhaalslag die gemaakt moet worden bij de handhaving van de wet in deze sector.
Het examen wordt afgenomen door het SVH onderwijscentrum in Zoetermeer.

Programma in Discotheek Brothers, Schoudermantel 52 te Bunnik: vanaf 16.30 uur: Ontvangst

17.30 uur: - Openingswoord burgemeester Bunnik, drs. J.J.L.M. Janssen

- Speech en uitreiking vergunning minister van Justitie,
mr A.H. Korthals

- Speech en uitreiking legitimatiebewijzen aan de horecaportiers
korpschef mr. P. Vogelzang circa 18.30 uur Informeel samenzijn

Graag nodig ik u uit om de uitreiking bij te wonen. Geïnteresseerden wordt verzocht zich aan te melden bij het secretariaat van de directie voorlichting van het ministerie van Justitie, telefoon: 070 370 7345.

Hoogachtend,

mr.drs. A.M.E. Stordiau-van Egmond
Directeur Voorlichting


02 feb 99 09:45

Deel: ' Eerste vergunning horeca bedrijfsbeveiligingsdienst '
Lees ook