Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

VU-wetenschappers ontwikkelen visualisatie software Eerste virtuele voetbal-interland Nederland - Zweden

Dinsdag, 3 augustus a.s. zal de eerste virtuele interland voetbalwedstrijd worden gehouden tussen een team van wetenschappers in Amsterdam en in Stockholm. De wedstrijd maakt deel uit van de RoboCup workshop die wordt gehouden in het kader van IJCA Æ99, æthe Sixteenth International Joint Conference on Artificial IntelligenceÆ te Stockholm.

De twee teams, elk bestaand uit één menselijke speler en tien computerprogrammaÆs, zullen het tegen elkaar opnemen in een zogeheten ævirtuele werkelijkheidÆ, een combinatie van software, sensoren en een driedimensionale projectieruimte. Deze ruimtes staan respektievelijk in Amsterdam en Stockholm en zijn via het Internet met elkaar verbonden. Gegevens over de spelers en de bal flitsen tienmaal per seconde over het Internet heen en weer.

De visualisatie-software die wordt gebruikt, is ontwikkeld door een team van informatici van de faculteit Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit team werkt binnen het Dutch Robot Soccer Team samen met de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Utrecht. Binnen dit samenwerkingsverband specialiseert de VU zich op de vraag hoe de interactie tussen mens en computerprogramma in een virtuele ruimte gestalte kan krijgen.

Het zogeheten Dutch RoboCup Committee zal in het jaar 2000, tussen 28 mei en 2 juni, de Europese Kampioenschappen RoboCup in Amsterdam organiseren. Het is dan mogelijk om wedstrijden tussen echte voetbalrobots bij te wonen en via het Internet æliveÆ de simulatiewedstrijden te volgen.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor aanvullende informatie over de RoboCup kunt u contact opnemen met dr. H.J.W. Spoelder van de Vrije Universiteit, Faculteit der Exacte Wetenschappen, tel. 020 û 444 78 91, e-mail: of met de heer drs. A. Soldaat van de dienst Voorlichting en Externe betrekkingen van de Vrije Universiteit, tel. 020 û 444 56 61, e-mail: . Voor een beperkt aantal mensen is er bovendien nog gelegenheid tot het bijwonen (in Amsterdam) van de virtuele wedstrijd.

Informatie op het Internet:

www.dsv.su.se/ijcal-99 website" http://www.dsv.su.se/ijcal-99">www.dsv.su.se/ijcal-99 website van de conferentie

www.robocup.org/ RoboCup-website " http://www.robocup.org/">www.robocup.org/ RoboCup-website

www.nat.vu.nl/~robocup Dutch">http://www.nat.vu.nl/~robocup">www.nat.vu.nl/~robocup Dutch Robocup Committee

www.ida.liu.se/ext/RoboCup-99 RoboCup" http://www.ida.liu.se/ext/RoboCup-99">www.ida.liu.se/ext/Robo Cup-99 RoboCup Æ99 website


29-07-1999 / pb 99.50 / AS/

Deel: ' Eerste virtuele voetbal-interland Nederland - Zweden '
Lees ook