Eerste workshop Giving-Back open voor de pers

AMSTERDAM, 7 SEPT. 1999 - Twee maanden na de kennismaking tussen 23 scholieren uit achtergestelde milieus en hun mentor uit het bedrijfsleven, zal op 25 september het eerste onderdeel van het "groepsprogramma" van de stichting Giving-Back plaatsvinden. In het Hilton-hotel te Amsterdam is tussen 09.00 en 12.00 uur een workshop over o.a. netwerken (door "professional networker" Charles Ruffolo) en persoonlijkheidsontwikkeling en sociale vaardigheden (door free-lance trainer Harry Boyé). Deze workshop kan door een beperkt aantal vertegenwoordigers van de pers worden bijgewoond.

Giving-Back heeft als doel om middelbare scholieren uit achtergestelde milieus op weg te helpen naar een door hen geambieerde, succesvolle maatschappelijke positie. Giving-Back ontvangt geen subsidie van de overheid. De stichting kan puur en alleen functioneren met personen en bedrijven die zelf iets terug willen doen voor de maatschappij. Iets waar de tijd nu rijp voor is.
De participerende scholieren (15 t/m 18 jaar) hebben bij hun selectie aangegeven over de gewenste motivatie te beschikken. Wat zij echter tegen hebben is dat zij in hun omgeving geen mensen kennen, die een door hen beoogde positie bekleden. Geen rolmodel dus, om zich aan te spiegelen of die hen kan adviseren. Voor deze veelal allochtone scholieren betekent dit een achterstand ten opzichte van scholieren uit andere milieus.
Giving-Back tracht deze achterstand te verkleinen middels een mentorschap en een "groepsprogramma". Wat betreft het eerste: de scholieren krijgen een persoonlijke mentor. Deze is bijvoorbeeld werkzaam als advocaat, headhunter, consultant of manager en investeert op jaarbasis minimaal 75 uur in zijn mentee. Het "groepsprogramma" is vooral praktijkgericht en bestaat jaarlijks uit vijf workshops, drie excursies naar zakelijke gelegenheden, een "motivatie en teambuilding weekend", sociale werkzaamheden zoals het schoonmaken van de eigen woonwijk en een uitwisselingsproject met Amerikaanse scholieren. Na dit jaar gaan de scholieren een jaar lang de volgende "generatie" participanten als een grote broer of zus begeleiden. Op deze wijze zullen ook zij een rolmodel zijn, en wel voor hun eigen omgeving.
Momenteel nemen 23 Amsterdamse middelbare scholieren van het Spinoza College, Open Schoolgemeenschap Bijlmer en de Mondriaan scholengemeenschap deel aan de pilot van Giving-Back. Voor het volgend jaar bestaan al vergevorderde plannen om het terrein te vergroten en ook in Den Haag, Rotterdam en Utrecht van start te gaan.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Wij stellen wij het op prijs als u vooraf wilt melden als u de hierboven beschreven workshop wilt bijwonen. Hiervoor of voor het verkrijgen van meer informatie, kunt u contact opnemen met Giving-Back, Jaap Paulsen, tel. 020 - 6090329 of 06 - 55360222 (email: paulsen@viazemsky.nl - zie ook www.giving-back.nl)

Deel: ' Eerste workshop Giving-Back open voor de pers '
Lees ook