Alcoholvoorlichting

Persbericht

Woerden, 09 augustus 2001

Student is volgzame drinker

NIGZ zet 1000 euro premie op nieuwe Alcoholwetenschapsquiz

Eerstejaars studenten maken kans op 1000 euro als ze de nieuwe Alcoholwetenschapsquiz goed oplossen. De quiz is onderdeel van de alcoholcampagne Ik ben zat en wie ben jij? die op maandag 13 augustus a.s. van start gaat.

Onderzoek van de Katholieke Universiteit Nijmegen toont o.a. aan dat studenten te weinig geëmancipeerd met alcohol omgaan: ze drinken dikwijls uit gewoonte zonder er bij na te denken, passen hun drinkgedrag aan aan dat van hun omgeving en drinken overmatig, alleen omdat ze denken dat dat van hen wordt verwacht.

Winnaar Alcoholwetenschapsquiz ontvangt 1000 euro Het NIGZ start volgende week voor de vierde maal de alcoholcampagne Ik ben zat en wie ben jij? voor 75.000 eerstejaars studenten in 33 steden. De campagne wordt in samenwerking met de 16 regionale alcoholsteunpunten van het NIGZ uitgevoerd. Centraal element van de campagne is de Alcoholwetenschapsquiz 2001 die o.a. op de informatiemarkten voor eerstejaars en via internet wordt aangeboden. De eerste markten vinden plaats in Leiden, Utrecht en Wageningen. De hoofdprijs van deze quiz is 1000 euro.

Minder drinken en minder alcoholincidenten
Studenten drinken gemiddeld 16 glazen per week terwijl hun leeftijdsgenoten gemiddeld 10 glazen per week drinken. Vooral leden van studentenverenigingen drinken relatief veel: gemiddeld 23 glazen per week (mannen 27, vrouwen 12). Niet-leden drinken gemiddeld 13 glazen per week (mannen 16, vrouwen 7).
Het NIGZ streeft ernaar het overmatige alcoholgebruik bij studenten terug te dringen door hen te overtuigen van de gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Ook wil het NIGZ een bijdrage leveren aan het voorkomen van ernstige alcoholincidenten tijdens de introductieperiode. De mentoren worden aangespoord tijdens deze periode een voorbeeldrol te vervullen.

Veni bibi vomi: ik kwam, ik dronk en ik gaf over De campagne Ik ben zat en wie ben jij? maakt gebruik van de Alcoholwetenschapsquiz, een speciale alcoholstudiegids, nieuwe posters, een boekje met adviezen voor mentoren, T-shirts etc. De meest opvallende poster heeft als slogan: Veni bibi vomi. De betekenis luidt: ik kwam, ik dronk en ik gaf over.
In het najaar worden verenigingsbesturen, in samenwerking met de Landelijke Kamer van studentenverenigingen (LKvV), geadviseerd bij het opstellen van hun barbeleid en barvrijwilligers krijgen speciale trainingen.

Nieuw onderzoek: voorlichting aan studenten kan beter Het NIGZ heeft de Katholieke Universiteit van Nijmegen (KUN) gevraagd uit te zoeken hoe de voorlichting aan studenten kan worden verbeterd. De universiteit heeft een internationale literatuurstudie naar de achtergronden van het drinkgedrag van studenten uitgevoerd. Ook zijn studenten geïnterviewd. Het NIGZ heeft daaruit geconcludeerd dat zij bij de voorlichting te zeer heeft vertrouwd op het belang van kennisoverdracht over de gevolgen van overmatig alcoholgebruik.

Advies aan de student: drink mondiger
Uit het onderzoek van de KUN blijkt dat veel studenten alcohol drinken omdat ze denken dat iedereen dat van hen verwacht. Ze zeggen niet snel nee tegen een drankje ook al hebben ze geen zin meer in alcohol. Studenten drinken vaak uit gewoonte en denken er niet bij na om iets anders te drinken. Men bestelt bier voor elkaar zonder eerst te vragen wat ze willen drinken. Ook zijn ze geneigd hun drinktempo aan te passen aan dat van de snelste drinker zonder daarbij na te denken. Mannelijke studenten drinken minder als er vrouwen bij zijn en vrouwelijke studenten drinken meer als er mannen bij zijn. De conclusie van het NIGZ is dat de student mondiger moet drinken: hij (zij) moet nee durven zeggen tegen alcohol, geen alcohol tegen zijn zin drinken, nadenken over wat hij wil drinken en vasthouden aan zn eigen drinktempo.

Seksueel aantrekkelijker door alcohol?
Onderzoekers raden het NIGZ aan door middel van voorlichting onjuiste verwachtingen van studenten over de effecten van alcohol en over het drinkgedrag van andere studenten bij te stellen. Sommige studenten drinken alcohol omdat ze verwachten dat ze er opener van worden en seksueel aantrekkelijker. Andere studenten drinken overmatig omdat ze denken dat andere studenten ook veel drinken. Dikwijls komen deze verwachtingen niet overeen met de werkelijkheid.

Lage prijs werkt overmatig gebruik in de hand
Overmatig alcoholgebruik wordt in de hand gewerkt door de relatief lage prijs van alcohol voor leden van verenigingen. Ook bepaalde spelletjes binnen de vereniging stimuleren het drankgebruik evenals bepaalde wijze van betalen (bijvoorbeeld het afkopen van het drinken aan het begin van de avond).
Het NIGZ pleit ervoor dat in studentensociëteiten (evenals in sportkantines) de prijzen voor alcoholhoudende drank worden afgestemd op die van de horeca om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.

Voor informatie: avp@nigz.nl

Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), Postbus 500,
3440 AM Woerden:
Wim van Dalen, campagneleider: 0348 437 639/06 546 014 14
Marieke Wiebing, campagnecoördinator: 0348 439 867 (vanaf 13 augustus)

Deel: ' Eerstejaars studenten kunnen 1000 euro winnen in alcoholquiz '
Lees ook