Persbericht
Secretaris Jagersvereniging: 80% verhandeld wild wordt lukraak en louter voor het plezier geschoten.
"NATIONAAL EET GEEN WILD DINER" ONTMASKERT VALSE ROMANTIEK EN GEZONDHEIDSRISICO"S WILDCONSUMPTIE
 
In Kasteel Doorwerth is gisteravond het
Nationale Eet Geen Wild Diner gehouden door De Faunabescherming. Ruim honderd gasten genoten van een wildloze maaltijd en kregen uitvoerige informatie over de bezwaren die kleven aan het eten van wild. Een zeer overtuigend bezwaar werd aangereikt via een uitspraak van secretaris G.Alferink van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging , onlangs gebezigd tijdens een brainstorm ten behoeve van de Nationale Wildweek: "met name in het buitenland wordt er vaak maar lukraak en louter voor het plezier geschoten zonder dat er ook maar een pietsie aan de natuur wordt gedacht. Dit wild maakt wel minimaal 80% van het geschoten wild uit dat in Nederland wordt verhandeld…" De uitspraak was onlangs weergegeven in een verslag van de brainstorm in het blad "De Poelier". De Faunabescherming stelt vast dat wanneer 80% van het verhandelde wild niet aan een gestelde norm voldoet, het van misleidende voorlichting getuigt het publiek desondanks te laten geloven dat wild een verantwoord natuurproduct zou zijn, vergelijkbaar met scharrel- of ekovlees.
Tijdens het diner presenteerde De
Faunabescherming ook andere gegevens zoals het totaal ontbreken van overzicht op de omvang en mate van keuringen van wild zoals dat in Nederland gegeten wordt. Het meest recente onderzoek van de inspectie W&V spreekt van een percentage van 44,7% van de genomen wildmonsters in de horeca microbiologisch gezien als "niet acceptabel" omschreven moet worden. Verder werd vastgesteld dat "wild" steeds vaker afkomstig blijkt uit herten- fazanten- en zwijnenfokkerijen in binnen- en buitenland als nieuwe vorm van bio-industrie, waarmee consumenten rechtstreeks misleid worden. Ook de dissertaties van Johannes Wolkers (orgaanvlees van herten en zwijnen geschoten op de Veluwe bevat zoveel zware metalen dat het beschouwd moet worden als chemisch afval; consumptie van 200 gram nieren zou een overschrijding van 40x de cadmiumnorm van de WHO betekenen) en van Boyd Berends (De werkmethode van RVV als controlerende instantie is bijna 100 jaar oud en dus achterhaald, campylobacter en salmonella kunnen ongehinderd de keuring passeren…) kwamen aan de orde evenals het "grijze circuit" van wild in de horeca en nauwelijks of niet gecontroleerde wildziekten als pseudo tbc, paratyfus,botulisme, myxomatose, leverbot, blaasworm, vlekziekte, haarwormen en de ziekte van Aujeszky.

Daarnaast presenteerde De Faunabescherming
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de import van wild, waaruit blijkt dat die groeit maar ook steeds minder inzichtelijk wordt. In bepaalde categorieën blijkt tot 50% van de aanvoer een "geheime" en niet controleerbare herkomst te hebben.
Sprekers tijdens het diner waren mr. Clovis
Cnoop Koopmans, voorzitter Bob Hagen van Natuurbescherming Nederland en voorzitter Jeen Poeder van De Faunabescherming. Tijdens het evenement, dat werd mogelijk gemaakt door financiële steun van De Dierenbescherming, Stimuleringsfonds Lekker Dier en Natuurbescherming Nederland, werd ook het Nationale Eet Geen Wild Menu gepresenteerd, met o.m. een pompoensoep naar een idee van HKH Prinses Margriet, met rechtenvrije recepten zonder wild. Een uitgebreid documentatiepakket naar
aanleiding van wat tijdens het diner gepresenteerd is, is op aanvraag voor de pers beschikbaar.
Persinfo: Niko Koffeman 06
53533132
Rita Stockmann 03173 16879
Amstelveen 19 oktober 1999
 
 
 
 
 
 
 

Deel: ' 'Eet geen wild diner' gezondheidsrisico's wildconsumptie '
Lees ook