MILLENNIUM PLATFORM

De millenniumsituatie via Global Status Watch

P E R S B E R I C H T

Den Haag, 7 december 1999

De millenniumsituatie van minuut tot minuut via Global Status Watch

Voor, tijdens en na de roll-over kunnen millenniumprojectmanagers, media en andere geïnteresseerden zich op de hoogte houden van eventuele millenniumproblemen in de wereld. Dit kan via Global Status Watch, een wereldwijd rapportagesysteem via Internet, dat de gang van zaken rond de millenniumwisseling met de datumgrens mee volgt. Het Millennium Platform heeft zich hierbij aangesloten en zal de informatie vanuit belangrijke sectoren in Nederland aanleveren.

Het Millennium Platform zal tijdens het roll-overweekend (de overgang van 31 december 1999 naar 1 januari 2000) en in de weken daarna informatie namens en over Nederland doorgeven aan het door de Verenigde Naties ondersteunde IYCC (International Year 2000 Cooperation Center). In totaal hebben circa 140 landen toegezegd informatie over hun vitale sectoren direct na het roll-overmoment beschikbaar te stellen aan het coördinerende IYCC. De informatie vanuit Nederland zal worden aangeleverd vanuit de betreffende sectoren in nauwe samenspraak met de overheid.

De status per sector wordt aangegeven met verkeerslicht-kleuren: groen als de normale continuïteit gewaarborgd is ('business as usual'), geel wanneer de normale continuïteit gereduceerd is ('reduced capacity, capability or service') en rood bij een significante stagnatie ('significantly reduced capacity'). Tevens is er ruimte voor nadere informatie over de aard van het probleem, de omvang ervan en wanneer wordt verwacht dat één en ander weer zal zijn opgelost.

Het belangrijkste communicatie-instrument van het Millennium Platform is de internetsite, die al vanaf de oprichting in 1997 de meest actuele en praktische informatie over de aanpak van het millenniumprobleem in Nederland weergeeft. Het internetadres is www.mp2000.nl. Het Global Status Watch Systeem zal gelinkt worden aan deze site.


----------------------------------------------------------------------


----

Deel: ' Eeuwwisseling van minuut tot minuut via Global Status Watch '
Lees ook