Effect van behandeling bij depressie voorspelbaar


Magnetische hersenstimulatie (rTMS) effectieve behandeling

Nijmegen, 20120227 -- Gunstig behandeleffect bij 78% van depressieve patiënten, na gemiddeld 21 sessies. De combinatie van magnetische hersenstimulatie (rTMS) met gesprekstherapie bij de behandeling van depressie geeft deze resultaten blijkt uit een net gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Ook lijkt het mogelijk om vooraf middels EEG onderzoek, te kunnen voorspellen of patiënten zullen reageren op deze behandeling of niet.

rTMS effectieve toevoeging bij gesprekstherapie

In een grootschalig multicenter onderzoek bij 90 patiënten met een depressie is onderzocht wat de effecten zijn van magnetische hersenstimulatie (rTMS) gecombineerd met gesprekstherapie. Dit onderzoek had tevens ten doel om te onderzoeken of het mogelijk is om op voorhand te voorspellen welke patiënten wel en welke patiënten niet zullen reageren op de behandeling. De combinatie van rTMS-behandeling met gesprekstherapie bleek een slagingspercentage van 78% te hebben. Gemiddeld ondergingen patiënten 21 behandelingen. De resultaten van dit onderzoek zijn deze maand gepubliceerd in het vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschrift ‘Brain Stimulation’.

Hersenactiviteit als voorspeller van succes: Personalized Medicine

Bij dit onderzoek is tevens onderzocht of het op voorhand mogelijk is te voorspellen of iemand daadwerkelijk goed zal reageren op deze behandeling of niet. Deze ontwikkeling wordt ook wel ‘Personalized Medicine’ genoemd. Psychologische variabelen zoals persoonlijkheidsfactoren en mate van ervaren angst, stress en depressie waren geen voorspellers voor de effecten van rTMS. Echter, de hersenactiviteit (een zogenaamd kwantitatief EEG ofwel QEEG) die voorafgaande aan de behandeling in kaart werd gebracht, bleek een goede voorspeller van de effecten van deze behandeling. Indien deze resultaten in een nieuwe patiënten populatie bevestigd kunnen worden, zou dit betekenen dat in de toekomst patiënten op voorhand geadviseerd kunnen worden over de kans van slagen van deze behandeling.

Wat is rTMS?

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) is een neuromodulatie techniek die o.a. toegepast wordt bij de behandeling van depressie. Bij deze techniek wordt er een elektro­magnetische spoel boven het hoofd geplaatst. Door middel van een pulserend magnetisch veld worden specifieke delen van de hersenen gestimuleerd met als doel de doorbloeding en elektrische activiteit in een bepaald gedeelte van de hersenen te normaliseren. Klik hier voor meer informatie over rTMS bij de behandeling van depressie.

Meer informatie over de behandeling kijk op www.brainclinics.com

Referentie:

Arns, M., Drinkenburg, W. H. I. M., Fitzgerald, P. B., & Kenemans, J. L. (In Press). Neurophysiological predictors of non-response to rTMS in depression. Brain Stimulation.


Deel: ' Effect van behandeling bij depressie voorspelbaar '
Lees ook