Nederlandse Vereniging van Banken


Amsterdam, 18 september 2001

GOEDKOPER EN EFFICIENTER GELD OVERMAKEN NAAR HET BUITENLAND Vermelding van het IBAN in betalingsopdrachten wordt de regel

De banken gaan hun klanten vragen om in de betalingsopdrachten naar andere landen binnen de Europese Unie altijd het IBAN (International Bank Account Number) en het SWIFT-adres, het adres waar de rekening van de bank van de begunstigde loopt, te vermelden. Wanneer deze beide gegevens staan vermeld kunnen de banken de opdrachten doorgaans geheel geautomatiseerd verwerken, dus goedkoper en dat vertaalt zich weer in lagere tarieven. Op dit moment behoren de Nederlandse tarieven voor geld overmaken naar het buitenland al tot de laagste van Europa, volgens recent onderzoek voor de Europese Commissie.

Sinds tientallen jaren is de vermelding van het rekeningnummer van begunstigde verplicht in het binnenlandse girale betalingsverkeer, dat mede daardoor wordt gekenmerkt door een hoge servicegraad en lage tarieven. Door de kleinere aantallen en de meer gecompliceerde infrastructuur voor grensoverschrijdende betalingen blijft het kostenniveau daarvan echter hoger dan voor binnenland.

Begin 2001 hebben de Europese banken afgesproken om dit najaar al hun relaties die betrokken zijn bij grensoverschrijdende betalingen nader te informeren over het IBAN en het SWIFT-adres. Voor Nederlandse bankklanten en hun buitenlandse debiteuren is er op internet een informatie service voor het opvragen van het juiste IBAN.

Nederlandse bankklanten met buitenlands betalingsverkeer worden deze maand door hun bank van nadere informatie voorzien over de toepassing van het IBAN en het SWIFT-adres. Voor alle houders van een betaalrekening bestaat daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van de interbancaire service voor opvragen van IBAN's via de Internet site
www.ibannl.org. De aanvrager wordt daar verzocht het bestaande rekeningnummer in te toetsen. Als resultaat verschijnt het IBAN en het SWIFT-adres waar de rekening loopt.

Het IBAN werd geïntroduceerd in augustus 1999, voor bedrijven met veel internationaal betalingsverkeer.

Nu kan iedereen er mee gaan werken.

Het belangrijkste voordeel van een IBAN is dat zowel de opdrachtgever van een betaling als zijn bank met een eenvoudige en uniforme checkmodule kunnen controleren of het rekeningnummer van de begunstigde, ongeacht welk land, correct is. Dit is een belangrijke voorwaarde voor volledig geautomatiseerde verwerking van grensoverschrijdende overboekingen. IBAN is ontwikkeld door het European Committee for Banking Standards en is tevens een ISO-standaard. De lengte van IBAN's kan per land verschillen, maar is voor elk afzonderlijk land wel uniform. Een IBAN wordt gevormd door toevoeging van een aantal tekens aan het bestaande rekeningnummer. Het IBAN van Nederlandse rekeningnummers bestaat uit achttien tekens. Achtereenvolgens zijn dat de landcode NL, twee controlecijfers bijvoorbeeld 97, een bankcode bijvoorbeeld BANK, en tenslotte het bestaande rekeningnummer (10 cijfers, waarvan het eerste een nul; voor Postbank het rekeningnummer voorafgegaan door een aantal nullen), bijvoorbeeld 0123456789. Zo ontstaat het IBAN NL97 BANK 0123 4567 89.

Het SWIFT-adres (soms ook aangeduid als BIC = Bank Identificatie Code) wordt voor een geautomatiseerde routering wereldwijd toegepast in het financiële berichtenverkeer tussen banken.


- - -

Deel: ' Efficienter geld overmaken naar het buitenland '
Lees ook