Actualiteit

20-Dec-99 Conjunctuurtest derde kwartaal 1999

Conjunctuurtest

Het EIB stelt maandelijks de conjunctuurtest samen door middel van een enquête onder hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden. Uit de resultaten van de enquêtes over de maanden juli/ augustus (gecombineerde vragenlijst vanwege de bouwvakantie) en september valt vooral het oplopende personeelstekort op.

Personeelstekort houdt aan

In het eerste halfjaar van 1999 was de stagnatie als gevolg van een gebrek aan personeel groter dan voorgaande jaren. Dit tekort is in het derde kwartaal van 1999 alleen maar groter geworden. Figuur 1 geeft een overzicht van de stagnatie die bouwbedrijven ondervinden door een tekort aan personeel in de laatste 3 jaar. Deze figuur maakt duidelijk dat door seizoensinvloeden het tekort aan werknemers in het derde kwartaal van een jaar stijgt. Toch is duidelijk dat bouwbedrijven in 1999 moeilijker aan personeel kunnen komen dan in voorgaande jaren.

Verwachtingen

De verwachtingen in bouw zijn voor de komende maanden vrij gunstig gestemd. Ten opzichte van juni 1999 is de omvang van de orderportefeuille in de b. en u. alsmede in de gww met 0,1 maanden gedaald. Vergeleken met de laatste jaren is deze echter flink gestegen, zoals in figuur 2 goed is te zien. Tevens was de bedrijvigheid in september hoog en bleef de hoeveelheid onderhanden werk goed op peil.

Deel: ' EIB conjunctuurtest derde kwartaal 1999 '
Lees ook