Dit is een gezamenlijk persbericht van EIB, ING en Twinning.

Amsterdam, 23 maart 2000
EIB en ING investeren voor f 50 miljoen in Twinning.
De Europese Investeringsbank (EIB) en ING zijn voornemens om ieder tot een bedrag van f 25 miljoen deel te nemen in het Twinning Growth Fund. Twinning gaat voor f 40 miljoen in dit Fund participeren. Namens de EIB tekent Vice-President De Korte vandaag in Den Haag een intentieverklaring met Minister Jorritsma van Economische Zaken. ING wil, net als de EIB, ook f 25 miljoen investeren in het Twinning Growth Fund. Twinning investeert in startende ICT-bedrijven en versnelt de groei van deze bedrijven onder meer door hen financiering, adviseurs en bedrijfsruimten in zogenoemde Twinning Centers te bieden. Het Twinning Growth Fund verzorgt samen met het Twinning Seed Fund de financiering van startende ICT-bedrijven. Twinning participeert inmiddels in 40 bedrijven.

De EIB is als financieringsinstelling van de Europese Unie nauw betrokken bij initiatieven van de Unie om de voorwaarden voor de nieuwe kenniseconomie en informatiemaatschappij in Europa tot stand te brengen. Een van de kernelementen daarbij is de ontplooiing van ICT-bedrijven. De EIB is al een belangrijke verschaffer van venture capital voor innoverend en werkscheppend MKB door middel van haar leningen aan venture capital fondsen. Een financiële deelname in Twinning past geheel in haar programma 'Innovatie 2000', de bijdrage van EIB aan het initiatief van de top van Lissabon voor economische en sociale hervormingen in de geest van de kenniseconomie.

ING Bank is sinds juli 1999 business partner van Twinning. Hierdoor is het mogelijk om de deelnemende bedrijven ook financiële diensten aan te bieden, zoals een starterspakket, maar ook kredieten en verzekeringen. Het businesspartnership met Twinning benadrukt de ambitie van ING om zowel binnen de ICT-branche als voor startende ondernemingen een stimulerende rol te spelen. Een investering in het Twinning Growth Fund is een strategische beslissing die hieruit voortvloeit.

Rudolf de Korte benadrukte het belangrijke karakter van het initiatief van de Top van Lissabon om de voorwaarden voor een goedfunctionerende kenniseconomie in Europa optimaal te vervullen. "Het is in feite vijf voor twaalf, gelet op de supersnelle ontwikkelingen van de Nieuwe Economie in de Verenigde Staten en elders in de wereld" aldus de Vice-President van de EIB. "Gezien de lange ervaring van de EIB met de financiering van MKB-investeringen, met als recent speerpunt venture capital faciliteiten voor innovatief MKB via gespecialiseerde fondsen, kan zij hierbij een belangrijke rol spelen. Als vervolg op de eerste tranche (van medio 1997) van 1 miljard euro voor venture capital operaties is de EIB gevraagd een tweede tranche van wederom, 1 miljard euro beschikbaar te stellen. Via de hefboom kan dit tot 5 miljard euro aan innovatieve MKB-investeringen leiden.

EIB en ING investeren voor f 50 miljoen in Twinning.

Bovendien zal de EIB de komende 3 jaar haar programma van langlopende kredieten met 12 tot 15 miljard euro verhogen. De EIB gaat daarbij vooral haar kredietverlening uitbreiden voor innovatief MKB, onderzoek en ontwikkeling, IT-netwerken en de verspreiding van IT in brede zin, ook in de vorm van onderwijs. Ze zal dat doen in nauwe afstemming met de beleidsinitiatieven van de Europese Commissie en de lidstaten van de Europese Unie, die tevens de aandeelhouders van de EIB zijn. Financiële deelname in Twinning is daarvan een uitstekend voorbeeld"

Persinformatie:
EIB : Yvonne Berghorst tel.: 00352 4379 3154, mobiel : 00352 2118 3355 ING Bank : Peter Jong tel.: 020 - 541 5457, mobiel: 06 55123 723 Twinning : Diederik Reitsma tel. 020 - 8884018

Deel: ' EIB en ING investeren f 50 miljoen in Twinning '
Lees ook