EIB steunt waterschap bij investeringen in waterveiligheid en waterkwaliteit

PERSBERICHT

2016-226-NL

Luxemburg/Ridderkerk, 3 Oktober 2016

EIB steunt waterschap bij investeringen in waterveiligheid en waterkwaliteit.

The Europese Investeringsbank (EIB) heeft een leningsovereenkomst van EUR 120 miljoen getekend met het Waterschap Hollandse Delta (WSHD).

De lening is ter ondersteuning van het investeringsprogramma van het waterschap. Dit programma omvat onder meer dijkversterkingswerken en investeringen in rioolwaterzuiveringsinstallaties evenals investeringen die zorgen voor voldoende en schoon water in sloten en singels.

“De waterschappen in Nederland zijn vaak maar onbekend bij het grote publiek, maar vervullen een ontzettend belangrijke rol bij het beheren van het water en het beschermen van de bevolking tegen overstromingen”, aldus Vice-President van de EIB Pim van Ballekom. “In 2008 is het Nieuwe Deltaplan aangenomen om Nederland tegen overstromingen te beschermen, ook met het oog op klimaatverandering, wij zijn blij dat wij als EU-Bank het Waterschap Hollandse Delta kunnen steunen in het maken van de noodzakelijke investeringen in dat kader."

“Klimaatverandering leidt meer en meer tot extreem weer, zoals droge zomers en hevige buien” stelt Dijkgraaf Jan Geluk. “Het waterschap draagt zorg voor de veiligheid van de bewoners in zijn gebied door bescherming tegen overstromingen en voorkoming van wateroverlast. Deze lening stelt ons in staat onze taken uit te voeren voor de inwoners in Zuid-Holland zuid.”

Achtergrondinformatie:

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling voor langlopende leningen van de Europese Unie. Deze bank is direct eigendom van de Lidstaten en kan zo zeer goedkoop lenen op de kapitaalmarkt. De EIB stelt zodoende langlopende financiering beschikbaar voor solide investeringen om zo een bijdrage te leveren aan beleidsdoelen van de EU. Alleen al in Nederland werd in 2015 bijna 2,1 miljard euro aan leningen voor solide projecten verstrekt.

Waterschap Hollandse Delta (“WSHD”) beschermt de Zuid-Hollandse Eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers.

Deel: ' EIB steunt waterschap bij investeringen waterveiligheid en -kwaliteit '
Lees ook