---

Ministerie van Defensie---

Eigen baretembleem voor schoolbataljons Koninklijke Landmacht

06-11-2002

De leerlingen van de vier schoolbataljons en de Initiële Functie Opleidingscompagnie van het Opleidingscentrum Initiële Opleidingen (OCIO) van de Koninklijke Landmacht zijn voortaan herkenbaar aan een eigen baretembleem. Op 8 november reikt de commandant van het Commando Opleidingen Koninklijke Landmacht, generaal-majoor C.H. Nicolai, het nieuwe baretembleem met bijbehorende kraagemblemen officieel uit aan de commandant van het OCIO, kolonel F.J.H. Vrenken.

Bij de oprichting van de schoolbataljons, waar alle soldaten hun basisopleiding volgen, is destijds gekozen voor het "infanterie algemeen"-embleem. De Wapen en Traditieraad van de infanterie heeft echter vanaf het begin bezwaren geuit tegen het onjuist gebruik van dit embleem. De opleiding bij de schoolbataljons is namelijk geen Infanterie opleiding, maar een basisopleiding voor alle militairen.

Een eigen baretembleem is tevens een extra erkenning voor het instituut OCIO, waar jaarlijks meer dan drieduizend soldaten worden opgeleid. Het opleidingscentrum krijgt hiermee een eigen herkenbaarheid, zoals dat ook het geval is bij de opleidingen voor onderofficieren (KMS) en officieren (KMA). De leerlingen dragen het embleem gedurende de gehele initiële opleiding, te weten de Algemene Militaire Opleiding (basisopleiding) en de initiële functie opleidingen.

Het nieuwe embleem is ontworpen door dhr. F. Smits Sr., sinds vele jaren ontwerper en adviseur van de Traditiecommissie Koninklijke Landmacht. Hij verwerkte in het embleem twee gekruiste sokkelbajonetten. Dit type bajonet behoorde bij de karabijn Model 1895 en heeft tot 1940 tot de bewapening van de landmacht behoord. De persoonlijke bewapening tijdens de eerste militaire opleiding bestond destijds uit een geweer of karabijn met de daarbij behorende bajonet als "blank wapen". De sokkelbajonetten waren reeds in gebruik in 1813, toen de Landmacht werd opgericht. Door de sokkelbajonet te verwerken in het OCIO-embleem krijgt ook dit historische "blanke wapen" een blijvende plaats in de hedendaagse landmacht.

Deel: ' Eigen baretembleem voor schoolbataljons Koninklijke Landmacht '
Lees ook