Gemeente Etten-Leur

Eigen bijdrage voor aanleveren puin en zand per kwart kuub

Bij de Milieustraat aan de Wipakker kunnen diverse afvalstoffen worden ingeleverd. Voor sommige afvalstoffen dient een eigen bijdrage te worden betaald. De minimale hoeveelheid die in rekening wordt gebracht, bedraagt een halve kubieke meter. Over het algemeen werkt deze vorm van afrekenen goed. Echter regelmatig melden zich inwoners van Etten-Leur bij de Milieustraat met slechts enkele emmers zand of puin. Dit is minder dan een ½ m³ afval. Toch diende men in die gevallen voor een halve kuub te betalen. Vanwege de kleine hoeveelheden zand en puin die vaak worden aangeleverd, geldt er vanaf heden voor deze afvalsoort een eigen bijdrage per kwart kubieke meter (= Hfl. 12,50). Met het halveren van de minimale eigen bijdrage voor zand en puin komt het gemeentebestuur tegemoet aan de wens van de consument.

De openingstijden van de Milieustraat zijn als volgt:
* Maandag, woensdag en vrijdag van 13.30 - 16.00 uur.
* Zaterdag van 9.00 - 16.00 uur. /

Zoekwoorden:

Deel: ' Eigen bijdrage voor aanleveren puin in Etten-Leur '




Lees ook