Eigen bijdrage 'Woningaanpassing' aangepast

17 februari 1999

EIGEN BIJDRAGE 'WONINGAANPASSING' AANGEPAST Verzoek om herziening voor 1 april 1999 indienen

De eigen bijdrage van 25% die bij woningaanpassingen boven de f 45.000,- werd gevraagd, vervalt. Tevens kunnen de betaalde eigen bijdragen van 25% worden teruggevraagd voor aanvragen die zijn ingediend vanaf 1 april 1996. Dit is het gevolg van het feit dat de regeling 'Ziekenfondsraad subsidiëring woningaanpassingen gehandicapten' met terugwerkende kracht is aangepast. De kosten voor woningaanpassingen boven de f 45.000,-, kunnen nu voor 100% worden gesubsidieerd. Wel is er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd van maximaal f 1.000,-.

Wanneer u op dit moment zelf voor deze subsidie in aanmerking komt en u heeft in de oude beschikking een eigen bijdrage van 25% betaald, dan kan u om een herziening van deze beschikking vragen. Het is wel noodzakelijk dat de aanvraag hiervoor voor 1 april 1999 wordt ingediend anders kan geen teruggave volgen. Wanneer u als huurder van een aangepaste woning een financieel nadeel kreeg (veelal meer huur omdat de eigen bijdrage werd doorberekend door verhuurder aan de huurder) dan moet u de verhuurder op deze mogelijkheid wijzen. Hierdoor kan uw financieel nadeel worden beperkt (dus veelal een lagere huur). Uw verhuurder dient dit ook op tijd aan te vragen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Eigen bijdrage 'Woningaanpassing' aangepast '
Lees ook