Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Persbericht Ministerraad
13 juli 2001

EIGEN CAO VOOR BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

Het kabinet heeft op voorstel van minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ingestemd met de decentralisatie van de primaire arbeidsvoorwaarden in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie en voor de landelijke organen voor beroepsonderwijs (samen de Bve-sector). Werkgevers en werknemers zullen voortaan zelf een eigen CAO afsluiten. De arbeidsvoorwaarden kunnen daardoor beter op de specifieke situatie in de Bve-sector worden afgestemd. Beoogd wordt de decentralisatie in te laten gaan na afloop van de huidige CAO onderwijs. Deze is onlangs verlengd tot 1 februari 2003.

Tot nu toe onderhandelen het ministerie van OCenW en de onderwijsbonden over de primaire arbeidsvoorwaarden in het primair en voortgezet onderwijs en de Bve-sector. Daarbij gaat het om de salarisontwikkeling, de algemene arbeidsduur en bovenwettelijke uitkeringen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals bijvoorbeeld afspraken rond opname van ADV) zijn in het voortgezet onderwijs en de Bve-sector al sinds 1996 gedecentraliseerd.

Het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek hebben sinds 1999 een eigen CAO (primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden). Het kabinet geeft daarbij de algemene loonruimte aan en werkgevers en werknemers bepalen de inzet van dit geld. Dit gaat dus ook voor de Bve-sector gelden. OCenW zal voortaan alleen nog over de primaire arbeidsvoorwaarden voor het primair en voortgezet onderwijs onderhandelen en over de secundaire voorwaarden in het primair onderwijs.

RVD, 13.07.2001
Deel: ' Eigen cao voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie '
Lees ook