Vereniging Eigen Huis

Eigen huis protesteert tegen prijsopdrijving woningen

De 'vereniging eigen huis' heeft bij de gemeente Lingewaal protest aangetekend tegen de gestegen prijzen van de sociale koopwoningen in de nieuwbouwlocatie Vuren-West. Eigen Huis werd gealarmeerd door leden, die zich hadden ingeschreven voor een woning in één van de rijen in blok 7+8, te ontwikkelen door woningcorporatie CWL uit Leerdam.

Bij inschrijving in maart 2001 stond in het programma van eisen, dat stamt uit maart 2000, een indicatieprijs voor de woningen vermeld van maximaal f 250.000,-. Halverwege juli 2001 bleek de indicatieprijs met maar liefst 60% gestegen te zijn. De woningen moeten nu minimaal f 400.000,- opbrengen. Daarmee zijn de woningen voor de doelgroep waarvoor ze worden gebouwd, starters en lagere inkomens, onbetaalbaar geworden.

Volgens Eigen Huis is er geen enkele plausibele verklaring voor de exorbitante stijging. Noch een stijging van de bouwkosten, noch een stijging van de grondkosten, noch de gespannen situatie op de woningmarkt is voldoende verklaring voor een prijsstijging van maar liefst 60%. De consumentenorganisatie uit Amersfoort heeft daarom de gemeente Lingewaal schriftelijk verzocht de prijsopdrijving ongedaan te maken.

Amersfoort, 23 augustus 2001

Deel: ' Eigen huis protesteert tegen prijsopdrijving woningen '
Lees ook