Gemeente Rotterdam

Nr. 41
6 maart 2003

"Met wie? ... met Ivo Opstelten" vanaf 12 maart elke twee weken op Radio- en TV-Rijnmond

Eigen radio- en tv-programma burgemeester
Opstelten

Burgemeester Ivo Opstelten wordt vanaf 12 maart a.s. presentator van het Radio-Rijnmondprogramma "Met Wie?" In dit programma kunnen luisteraars meepraten over een vooraf bekendgemaakt gespreksonderwerp. "Met wie?" wordt dagelijks uitgezonden tussen 18.00 en 19.00 uur. Burgemeester Opstelten zal afgewisseld op de woensdag en donderdag (telkens om de 2 weken) de presentatie voor zijn rekening nemen.

De presentatie door Ivo Opstelten kent een bijzonder aspect, nl. het radio programma wordt live en integraal op TV-Rijnmond uitgezonden. Tevens kunnen er voorafgaand aan radioprogramma via de Internetpagina van Rijnmond (www.rijnmond.nl) vragen aan de burgemeester worden gesteld. Het gesprek dat Opstelten voert, wordt tenslotte voortgezet op www.stadsdebat-rotterdam.nl.

Verder zal Opstelten regelmatig een gast in de radiostudio ontvangen. Dat kan een deskundige zijn in relatie tot het gespreksonderwerp of iemand met wie de burgemeester graag een gesprek voor de microfoon wil voeren. Het gespreksonderwerp waarover Ivo Opstelten met de Rotterdammers wil praten, wordt telkens een half uur voorafgaand aan de uitzending bekendgemaakt.

In het collegeprogramma "Het nieuwe elan van Rotterdam . en zo gaan we dat doen!" staat dat het gemeentebestuur zich wil laten aanspreken en afrekenen op resultaat. Onder het motto "voor en met de Rotterdammers" legt het College accent op uitvoering. In het teken hiervan is het programma "met wie? . met Ivo" ontstaan. Het is de Rotterdamse variant van het wekelijks gesprek met de minister-president. Bij afwezigheid laat de burgemeester zich vervangen door de loco-burgemeester of een van de andere wethouders.

noot voor de redactie/niet voor publicatie:
Bijwonen van de eerste uitzending is mogelijk na aanmelding bij Rijnmond, tel (010) 436 44 36

De uitzenddata van "met Wie?.met Ivo" zijn 27 maart, 11 en 25 april, 1, 14 en 29 mei, 12 en 27 juni, 10 en 24 juli, 7 en 22 augustus en 4 september.

meer informatie over de rol en betrokkenheid van burgemeester Opstelten:

Ivar Nijhuis, collegewoordvoerder, tel. (010) 417 21 91 Jef Pfaff, communicatie collegeprogramma, tel. (010) 417 33 49, email: jajm.pfaff@bsd.rotterdam.nl

Deze informatie staat ook op de internetsite van het Stadhuis Rotterdam, www.stadhuis.rotterdam.nl


---- --

Deel: ' Eigen radio- en tv-programma burgemeester Opstelten Rotterdam '
Lees ook